AMA Funktion Ett nytt digitalt verktyg för totalentreprenader utifrån nytta och behov.

10 490 kr / årExkl. moms

AMA Funktion är ett digitalt verktyg som hjälper dig att upphandla med funktionskrav. Det fungerar lika bra för totalentreprenader som för utförandeentreprenader.