CoClass - Sveriges nya klassifikationssystem – från branschprojektet BSAB 2.0

CoClass har potential att för all framtid förändra vår bransch. Det nya digitala klassifikationssystemet för all byggd miljö i Sverige, är resultatet av ett omfattande branschgemensamt utvecklingsprojekt - BSAB 2.0. CoClass som lanseras i höst, kan bidra till miljardbesparingar i bygg- och förvaltningsprocessen genom effektivare kommunikation.  Ledande offentliga byggherrar som Trafikverket förbereder nu implementeringen av systemet.

coclass2

Deltagare i arbetsgruppen Mark och Grund: Olle Båtelsson, Trafikverket, Bengt Hymnelius, Bjerking | Foto: Teddy Johansson, Bjerking

Svensk Byggtjänsts undersökning från 2014, visar att bristande kommunikation årligen fördyrar produktionen med cirka 40 miljarder inom samhällsbyggnad. Det nya klassifikationssystemet CoClass kan till stor del lösa detta problem.

Under snart ett och ett halvt år har drygt 150 specialister i ett 15-tal grupper arbetat med utvecklingen av CoClass. Tillsammans har de, i det branschgemensamma projektet BSAB 2.0, bidragit till att kartlägga alla delar av byggd miljö från flygplatser till fästdon. Experter på klassifikation har gjort ett enormt arbete för att systematiskt pussla ihop alla delar på ett fungerande sätt.

Bakom projekt BSAB 2.0 står BIM Alliance, Trafikverket, Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare, PEAB, BEAst, Swedavia, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Stockholms Läns Landsting (SLL) Trafikförvaltningen och Svensk Byggtjänst.

Det här är CoClass

CoClass kommer att omfatta hela vår byggda miljö, allt ifrån flygplatser, ner till detaljerna exempelvis ett dragstag. Varje kod och begrepp är en överenskommen benämning av någonting, men det är också en hållare för information. Mängden information som finns i hållaren och hur detaljerad den är, ökar ju längre in i livscykeln man befinner sig. I ett tidigt skede kanske det bara finns ett övergripande krav, medan man i förvaltningsfasen har man kommit till ned på nivån för artikelnummer för den faktiska produkt som finns installerad.

- Man kan se CoClass som ett antal högar eller hinkar med legobitar av olika komplexitet, säger Helena Dahlberg, produktchef för AMA/BSAB/CoClass.

- Tanken är att man bygger ihop sin verklighet genom att kombinera bitar från de olika högarna. Kombinationen i sig kommer att säga något mer om respektive bit än den gör i sig självt. Ett fönster kommer att veta att det sitter i en yttervägg, i en bostad, i ett bostadsområde. Krav som är satta på bostadsområdet ärvs ner till bostaden osv neråt i del-av-strukturen.

Med CoClass förverkligas potentialen hos BIM

CoClass kommer successivt att ersätta det nuvarande klassifikationssystemet BSAB 96. 

Systemet är helt anpassat till digital modellering och en vital del i förverkligandet av den fulla potentialen hos BIM (Building Information Modelling). CoClass innehåller beskrivningar för objekt, egenskaper och aktiviteter i hela livscykeln för både hus och anläggningar. Det kommer att utgöra ryggraden för kommunikation mellan alla aktörer genom bygg- och förvaltningsprocessen – från idé till rivning.Trafikverket i startgroparna

Landets ledande offentliga byggherrar har i en avsiktsförklaring åtagit sig att implementera CoClass.

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon ser en stor potential i systemet:

- Det nya klassifikationssystemet, CoClass, kan bidra till att uppfylla Trafikverkets mål för ökad produktivitet. Systemet blir en bärande del i den fortsatta digitaliseringen av bygg- och förvaltningsprocessen, och kan effektivisera hela branschen. Vi räknar med att påbörja implementeringen av systemet inom Trafikverket under hösten 2016. Målet är att vi år 2018 fullt ut ska ställa krav på våra leverantörer att använda det nya systemet.

Internationellt anpassat

CoClass har utifrån svenska behov anpassats till aktuella ISO- och ISO/IEC-standarder. Detta betyder att systemet kan bidra till internationaliseringen genom kopplingar till andra länders klassifikationssystem.

CoClass kommer även att översättas till en engelsk version.

Remissrunda i mitten av juni

I mitten av juni arrangeras en presentation av CoClass hos Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i Stockholm. Det blir också startpunkten för den offentliga remissperioden som löper fram till den 9 september. Då bjuder vi in hela branschen till att komma med synpunkter kommentarer och förslag till förbättringar för det nya klassifikationssystemet. Allt underlag kommer att finnas tillgängligt på byggtjanst.se/coclass i samband med att remissrundan inleds den 16 juni.