CoClass Studio

CoClass är det nya branschgemensamma klassifikationssystemet för all byggd miljö. Med CoClass får alla parter tillgång till ett gemensamt språk, det vill säga samma begrepp och terminologi i alla skeden, hos alla parter, i alla programvaror och i alla informationsleveranser.

  • Få tillgång till Svensk Byggtjänsts rekommenderade typer till klasser samt de senaste uppdateringarna av CoClass.
  • Skapa egna strukturer genom att kombinera klasser och koder och på så sätt skapa egna projekt- och/eller företagsspecifika tillämpningsstrukturer.
  • Samarbeta med andra genom delade kodstrukturer inom CoClass eller tillämpa Coclass i tredjepartsprodukter så som Revit eller Novapoint etc.

7 900 kr / årexkl. moms