CoClass Studio - allt bygger på gemensam dokumentation

7 800 kr / årExkl. moms

CoClass är ett klassifikationssystem för all byggd miljö. Begreppsmodellen kan användas av alla parter under byggnadsverkets hela livscykel – från tidiga skeden till förvaltning och rivning. Besök CoClass

Med CoClass Studio får du:

- Tillgång till Svensk Byggtjänsts rekommenderade Typer till klasser

- Möjlighet att påverka CoClass utveckling genom att kommentera och föreslå ändringar, vilka kommer att diskuteras av CoClass förvaltningsgrupp.

- Tillgång till de senaste uppdateringarna av CoClass och du kan själv välja vilken version av CoClass du vill tillämpa.

- Ta del av nyheter om vad som händer kring CoClass med Notifikationer.

- Möjlighet att skapa egna strukturer genom att själv kombinera klasser och koder och på så sätt skapa egna projekt- och/eller företagsspecifika tillämpningsstrukturer. Dessa kan du även dela ut till andra användare av CoClass Studio för att samarbeta.

- Tillgång till delade kodstrukturer som andra Studioanvändare delar med sig av till dig.

- Tillgång till att kunna använda dig av tredjepartsprodukter (dvs att tillämpa CoClass i modeller, i exempelvis Revit eller Novapoint), för att komma åt CoClass-koder och de strukturer du har tillgång till.

- Möjlighet att titta på CoClass tabeller här på webbtjänsten.

- Tillgång till andras strukturer som tilldelas dig.

- Tillgång till Byggtjänsts rekommenderade typer

- Tillgång till nyhetsuppdateringar

Om abonnemanget

Abonnemanget är löpande tills uppsägning sker.

Hur fungerar CoClass?

I CoClass består varje byggnadsverk av ett antal objekt. En digital struktur skapar objekten redan i tidiga faser och följer sedan med hela vägen, under hela livscykeln. Varje objekt är en informationshållare, och dess detaljeringsgrad ökar med information ju längre in i livscykeln man befinner sig. Den standardiserade kodningen ger en tydlig dokumentation av det som redan byggts eller för det som ska byggas.

Varför CoClass?

Med CoClass får alla parter tillgång till ett gemensamt språk, det vill säga samma begrepp och terminologi i alla skeden, hos alla parter, i alla programvaror och i alla informationsleveranser – då finns inget behov av interna klassifikationssystem som inte fungerar med andra och kräver underhåll. CoClass är det nya branschgemensamma klassifikationssystemet.