CoClass Bas

CoClass är det nya branschgemensamma klassifikationssystemet för all byggd miljö. Med CoClass får alla parter tillgång till ett gemensamt språk, det vill säga samma begrepp och terminologi i alla skeden, hos alla parter, i alla programvaror och i alla informationsleveranser. Begreppsmodellen kan användas av alla parter under byggnadsverkets hela livscykel - från tidiga skeden till förvaltning och rivning.

  • Kostnadsfri tillgång till grundtabeller och dess innehåll (klasser, koder, egenskaper etc.)

0 kr / årexkl. moms

För att kostnadsfritt teckna tjänsten så behöver du skapa ett konto eller logga in.