CoClass - det nya digitala klassifikationssystemet för all byggd miljö

CoClass – allt bygger på gemensam dokumentation

Samhällsbyggarnas gemensamma klassifikationssystem för framtidssäkrad dokumentation.

I CoClass består varje byggnadsverk av ett antal objekt. En digital struktur skapar objekten redan i tidiga faser och följer sedan med hela vägen, under hela livscykeln. Varje objekt är en informationshållare, och dess detaljeringsgrad ökar med information ju längre in i livscykeln man befinner sig. Den standardiserade kodningen ger en tydlig dokumentation av det som redan byggts eller för det som ska byggas.

Med CoClass får alla parter tillgång till ett gemensamt språk, det vill säga samma begrepp och terminologi i alla skeden, hos alla parter, i alla programvaror och i alla informationsleveranser – då finns inget behov av interna klassifikationssystem som inte fungerar med andra och kräver underhåll. CoClass är det nya branschgemensamma klassifikationssystemet.

Besök CoClass