CoClass Bas - allt bygger på gemensam dokumentation

0 kr / årExkl. moms

För att kostnadsfritt teckna tjänsten så behöver du skapa ett konto eller logga in.

CoClass är ett klassifikationssystem för all byggd miljö. Begreppsmodellen kan användas av alla parter under byggnadsverkets hela livscykel - från tidiga skeden till förvaltning och rivning.

I denna version får du, utan kostnad, tillgång till grundtabellerna och dess innehåll (klasser, koder, egenskaper etc), i läsläge.

Har du behov av att skapa strukturer, egenskaper och aktiviteter rekommenderar vi CoClass Studio.

Besök CoClass