Introduktion AMA Funktion

AMA Funktion är ett digitalt verktyg som hjälper dig att upphandla med funktionskrav. I dagens AMA Funktion finns kravmallar för flerbostadshus, äldreboende och förskola.

I denna kostnadsfria introduktion går vi igenom:

  • Verktygets olika delar
  • Hur du kommer igång och vilken nytta det skapar för dig som beställare, konsult eller arkitekt
  • Tips och råd samt branschens röster om vilken nytta AMA Funktion skapar

0 krexkl. moms

För att kostnadsfritt teckna tjänsten så behöver du skapa ett konto eller logga in.