Omvärldsbevakning – vi håller dig uppdaterad

Med Omvärldsbevakning från Svensk Byggtjänst kan du känna dig trygg med att du alltid får rätt information och kunskap om lagar, regler och ny teknik i rätt tid. Vår redaktion går igenom över 350 källor, analyserar och paketerar dagligen nyheter om lagar, regler, standarder och ny teknik som berör ditt verksamhetsområde. Du väljer själv på vilket sätt du vill ta del av nyheterna; Online, tidningen ByggtjänstPM och Personligt besök.

omvbev_smartphone_1260

Online – dagliga nyheter

Med Omvärldsbevakning online får du dagliga nyheter från vår redaktion. Vårt nätverk av experter bidrar med analyser och råd kring nyheterna. I tjänsten kan du också ställa frågor till och få svar av våra experter. Du kan också söka expertsvar i en svarsbank. Genom TV-inslagen tar du del av reportage och intervjuer – allt finns tillgängligt via dator, surfplatta och smartphone.

byggtjanst-pm-nummer-4-2017

Tidningen ByggtjänstPM

I ByggtjänstPM går vi på djupet och analyserar konsekvenser av förändringar av lagar, regler och standarder. I varje nummer har vi ett aktuellt branschtema och vår debattforum släpper fram starka åsikter och intressanta infallsvinklar från branschen. ByggtjänstPM utkommer 4 gånger per år och bevakar områdena Anläggning, EL&Tele, Förvaltning, Husbyggnad och VVS.

personligt_besok_500

Personligt besök

Fyra gånger per år kommer vår informatör till ert företag. Under träffarna går ni gemensamt igenom alla viktiga förändringar och nyheter inom lagar, regler och ny teknik som berör ert verksamhetsområde och företag. Att ha tillgång till de senaste lagarna och reglerna som gäller för bygg- och fastighetssektorn kan vara avgörande för företaget. Med ett uppdaterat och kvalitetssäkrat fackbibliotek behöver du aldrig tveka om vad som gäller.

TORSDAG 14 december 2017
Fortsatt ökning av elanvändningen i Sverige

Elanvändningen i Sverige har ökat för andra året i rad. Totalt producerades 152,5 TWh el i Sverige under 2016. Det är mer än vad vi konsumerade, vilket har medfört att el kunnat exporteras till utland...

ONSDAG 13 december 2017
Satsning på trygga stationsmiljöer

I budgetpropositionen för 2018 föreslog regeringen en satsning på totalt 138 miljoner kronor under perioden 2018 – 2020 för att öka tryggheten i stationsmiljöer.

ONSDAG 13 december 2017
Möjliga energisparåtgärder i professionella kök

Energianvändningen är ofta hög i professionella kök men det går att minska mängden köpt energi. I ett projekt har två olika kök studerats och flera energisparåtgärder presenterats.