Omvärldsbevakning – vi håller dig uppdaterad

Med Omvärldsbevakning från Svensk Byggtjänst kan du känna dig trygg med att du alltid får rätt information och kunskap om lagar, regler och ny teknik i rätt tid. Vår redaktion går igenom över 350 källor, analyserar och paketerar dagligen nyheter om lagar, regler, standarder och ny teknik som berör ditt verksamhetsområde. Du väljer själv på vilket sätt du vill ta del av nyheterna – Online eller via tidningen ByggtjänstPM.

omvbev_smartphone_1260

Online – dagliga nyheter

Med Omvärldsbevakning online får du dagliga nyheter från vår redaktion. Vårt nätverk av experter bidrar med analyser och råd kring nyheterna. I tjänsten kan du också ställa frågor till och få svar av våra experter. Du kan också söka expertsvar i en svarsbank. Genom TV-inslagen tar du del av reportage och intervjuer – allt finns tillgängligt via dator, surfplatta och smartphone.

byggtjanstpm-nummer-04-2018

Tidningen ByggtjänstPM

I ByggtjänstPM går vi på djupet och analyserar konsekvenser av förändringar av lagar, regler och standarder. I varje nummer har vi ett aktuellt branschtema och vår debattforum släpper fram starka åsikter och intressanta infallsvinklar från branschen. ByggtjänstPM utkommer 4 gånger per år och bevakar områdena Anläggning, EL&Tele, Förvaltning, Husbyggnad och VVS.

Bygginfo

Fyra gånger per år kommer vår informatör till ert företag. Under träffarna går ni gemensamt igenom alla viktiga förändringar och nyheter inom lagar, regler och ny teknik som berör ert verksamhetsområde och företag. Att ha tillgång till de senaste lagarna och reglerna som gäller för bygg- och fastighetssektorn kan vara avgörande för företaget. 

Läs mer om Bygginfo

Bygginfo - vi vet allt om lagar, regler och teknik

TORSDAG 21 februari 2019
Servicebox ska underlätta för boende

I kvarteret Ringdansen testar Hyresbostäder i Norrköping en ny typ av serviceboxar. Försöket innebär att boende kan hämta ut sina paket i det egna kvarteret.

TORSDAG 21 februari 2019
Helikopter kan effektivt kartlägga kvicklera

En ny vägledning från flera myndigheter presenterar olika metoder som kan användas för att kartlägga förutsättningarna för kvicklera. En av metoderna som lyfts fram är flygburna undersökningar.

TORSDAG 21 februari 2019
”Normalvärdet” för tappvarmvatten ligger högt

En studie av nästan 700 lägenheter i 29 flerbostadshus visar att uppmätt energianvändning för tappvarmvatten varierar mellan 6–23 kWh/m2. Det är mycket lägre än Boverkets normaliserande värde, som ska...