AMA EL

AMA EL är referensverket för dig som ska upprätta eller läsa tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten. AMA EL finns som onlinetjänst och som böcker i både tryckt och digitalt format. 

  • Effektiviserar projekt genom beprövade krav och arbetsmetoder.
  • Förbättrar kommunikationen och minskar risken för missförstånd mellan beställare och entreprenör.
  • Ett gemensamt system för hantering av krav inom projektet.

5 790 kr / årexkl. moms