E-BOK Motiv MER. Utg 4 E-bok

Ny utgåva av Motiv MER

E-bok
Provläs boken

3 065 krexkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Motiv MER. Utg 4 Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
3 065 kr

Detta är den fjärde utgåvan av Förklaringar och motiv till mät- och ersättningsregler, MOTIV MER. Denna utgåva har uppdaterats med hänsyn till dels de senaste utgåvorna MER Anläggning 23 och MER EL 22 och dels vunna erfarenheter vid tolkning av mät- och ersättningsregler samt synpunkter från branschen.

MOTIV MER är inte knuten till en viss utgåva av MER utan hänvisar förutom till MER Anläggning 23 och MER EL 22 även till tidigare mät- och ersättningsregler liksom till MER Hus 21.

Varje ny utgåva av MER medför förändringar för vissa koder med tillhörande rubriker i form av nya koder, annullerade koder och vissa befintliga koder får något förändrade rubriker.

I denna utgåva 4 av MOTIV MER har mycket fokus lagts på just förändringar i MER Anläggning 23 men även i MER EL 22. Dessutom har tidigare kommentarstexter bearbetats där det har funnits anledning till detta.

Inklippta mät- och ersättningsregler för specifika koder har till övervägande del tagits från MER Anläggning 23 mot tidigare MER Anläggning 20 och analogt från MER EL 22 mot tidigare MER EL 19.

Liksom i utgåva 3 av MOTIV MER görs hänvisning till koder i såväl AMA AF 12 som AMA AF 21 där det kan vara aktuellt som en upplysning, eftersom båda utgåvorna av AMA AF används i branschen.

Syftet med MOTIV MER är att ge användarna av MER en bättre insikt i reglernas uppbyggnad, tillämpning och samhörighet med Allmänna Bestämmelser, AB, och administrativa föreskrifter, AF.

MOTIV MER ger samtidigt en bakgrund till och tolkning av dels de generella tillämpningsanvisningarna, dels de specifika mät- och ersättningsregler som finns formulerade för arbeten under olika koder och rubriker i anslutning till AMA Anläggning, AMA EL och AMA Hus.

MOTIV MER förmedlar bakgrunden till och de tolkningar som utredarna av MER Anläggning, MER EL och MER Hus gör beträffande mät- och ersättningsreglerna.

Notera att Motiv MER finns i fyra olika upplagor. Den första utgåvan utgår från de regler och tolkningar som låg till grund för MER Anläggning 13. Därmed är den tillämpbar vid användning av MER Anläggning 13 samt tidigare utgåvor.

Den andra utgåvan av Motiv MER har utökats och ger bakgrund och tolkning till både MER Anläggning 17och MER Hus 18, liksom alla dess tidigare utgåvor.

Den tredje utgåvan är utökad och ger bakgrund och tolkning till innehållet i såväl MER Anläggning 20MER Hus 21 och MER EL 19 som till alla tidigare utgåvor av dessa.

Denna fjärde utgåva är uppdaterad med hänsyn till dels utgåvorna MER Anläggning 23 och MER EL 22 och dels vunna erfarenheter vid tolkning av mät- och ersättningsregler samt synpunkter från branschen.