AMA / AMA Anläggning / Motiv MER

Motiv MER. Utg 3

MOTIV MER ger användarna av MER en bättre insikt i reglernas uppbyggnad, tillämpning och samhörighet med Allmänna Bestämmelser, AB och administrativa föreskrifter, AF. MOTIV MER anger samtidigt en bakgrund till och tolkning av dels de generella tillämpningsanvisni...

Läs mer
bok

2 910 kr

E-bok
E-BOK Motiv MER. Utg 3

MOTIV MER ger användarna av MER en bättre insikt i reglernas uppbyggnad, tillämpning och samhörighet med Allmänna Bestämmelser, AB och administrativa föreskrifter, AF. MOTIV MER anger samtidigt en bakgrund till och tolkning av dels de generella tillämpningsanvisni...

Läs mer
E-bok

2 910 kr

E-bok
E-BOK Motiv MER

Med Motiv MER erbjuds bakgrund och tolkningshjälp till både generella mät- och ersättningsregler samt till de mer tillämpade mät- och ersättningsreglerna för anläggningsarbeten enligt MER Anläggning. Med Motiv MER får du en större förståelse för hur reglerna är up...

Läs mer
E-bok

2 910 kr

E-bok
E-BOK Motiv MER. Utg 2

Med Motiv MER erbjuds bakgrund och tolkningshjälp till både generella mät- och ersättningsregler samt till de mer tillämpade mät- och ersättningsreglerna för anläggningsarbeten respektive husbyggnadsarbeten enligt MER Anläggning och MER Hus. Med Motiv MER får du e...

Läs mer
E-bok

2 910 kr

Motiv MER

Motiv MER ger bakgrund och tolkningshjälp till såväl generella mät- och ersättningsregler som till de mer tillämpade mät- och ersättningsreglerna för anläggningsarbeten enligt MER Anläggning. Den syftar till att förmedla en bättre insikt i reglernas uppbyggnad och...

Läs mer
bok

2 910 kr

Motiv MER. Utg 2

Motiv MER ger bakgrund och tolkningshjälp till såväl generella mät- och ersättningsregler som till de mer tillämpade mät- och ersättningsreglerna för anläggningsarbeten respektive husbyggnadsarbeten enligt MER Anläggning och MER Hus. Den syftar till att förmedla e...

Läs mer
bok

2 910 kr