AMA / AMA Anläggning /

Motiv MER

MOTIV MER ger användarna av MER en bättre insikt i reglernas uppbyggnad, tillämpning och samhörighet med Allmänna Bestämmelser, AB och Administrativa föreskrifter, AF.


MOTIV MER ger även en bakgrund till och tolkning av de generella tillämpningsanvisningarna samt de specifika mät- och ersättningsregler som finns formulerade för arbeten under olika koder och rubriker i anslutning till AMA Anläggning, AMA EL och AMA Hus. Målet är att minska utrymmet för olika tolkningar och därmed risken för tvister.

Bästsäljare
Provläs

Motiv MER. Utg 4

Detta är den fjärde utgåvan av Förklaringar och motiv till mät- och ersättningsregler, MOTIV MER. Denna utgåva har uppdaterats med hänsyn till dels de senaste utgåvorna MER Anläggning 23 och MER EL 22 och dels vunna erfarenheter vid tolkning av mät- och ersättning...

Läs mer
Bok

3 065 kr

E-bok
Provläs

E-BOK Motiv MER. Utg 4

Detta är den fjärde utgåvan av Förklaringar och motiv till mät- och ersättningsregler, MOTIV MER. Denna utgåva har uppdaterats med hänsyn till dels de senaste utgåvorna MER Anläggning 23 och MER EL 22 och dels vunna erfarenheter vid tolkning av mät- och ersättning...

Läs mer
E-bok

3 065 kr

E-bok

E-BOK Motiv MER. Utg 2

Med Motiv MER erbjuds bakgrund och tolkningshjälp till både generella mät- och ersättningsregler samt till de mer tillämpade mät- och ersättningsreglerna för anläggningsarbeten respektive husbyggnadsarbeten enligt MER Anläggning och MER Hus. Med Motiv MER får du e...

Läs mer
E-bok

3 065 kr

E-bok

E-BOK Motiv MER. Utg 3

MOTIV MER ger användarna av MER en bättre insikt i reglernas uppbyggnad, tillämpning och samhörighet med Allmänna Bestämmelser, AB och administrativa föreskrifter, AF. MOTIV MER anger samtidigt en bakgrund till och tolkning av dels de generella tillämpningsanvisni...

Läs mer
E-bok

3 065 kr

Motiv MER. Utg 3

MOTIV MER ger användarna av MER en bättre insikt i reglernas uppbyggnad, tillämpning och samhörighet med Allmänna Bestämmelser, AB och administrativa föreskrifter, AF. MOTIV MER anger samtidigt en bakgrund till och tolkning av dels de generella tillämpningsanvisni...

Läs mer
Bok

3 065 kr

E-bok

E-BOK Motiv MER

Med Motiv MER erbjuds bakgrund och tolkningshjälp till både generella mät- och ersättningsregler samt till de mer tillämpade mät- och ersättningsreglerna för anläggningsarbeten enligt MER Anläggning. Med Motiv MER får du en större förståelse för hur reglerna är up...

Läs mer
E-bok

3 065 kr

Motiv MER

Motiv MER ger bakgrund och tolkningshjälp till såväl generella mät- och ersättningsregler som till de mer tillämpade mät- och ersättningsreglerna för anläggningsarbeten enligt MER Anläggning. Den syftar till att förmedla en bättre insikt i reglernas uppbyggnad och...

Läs mer
Bok

3 065 kr

Motiv MER. Utg 2

Motiv MER ger bakgrund och tolkningshjälp till såväl generella mät- och ersättningsregler som till de mer tillämpade mät- och ersättningsreglerna för anläggningsarbeten respektive husbyggnadsarbeten enligt MER Anläggning och MER Hus. Den syftar till att förmedla e...

Läs mer
Bok

3 065 kr