AMA / AMA Anläggning /

RA Anläggning

RA Anläggning innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. RA Anläggning utges i ny version vart tredje år. Till RA Anläggning (Råd och Anvisningar) hör även referensverket AMA Anläggning och MER Anläggning (Mät- och Ersättningsregler). Förändringar som sker mellan nuvarande AMA Anläggning och nästa utgåva redovisas i AMA-nytt Anläggning.

RA Anläggning 23

RA Anläggning 23 innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. RA Anläggning utges i ny version vart tredje år. RA Anläggning 23 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA Anläggning 23 och MER A...

Läs mer
Bok

3 990 kr

E-bok

E-BOK RA Anläggning 23

RA Anläggning 23 innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. RA Anläggning utges i ny version vart tredje år. RA Anläggning 23 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA Anläggning 23 och MER A...

Läs mer
E-bok

3 990 kr

E-bok

E-BOK RA Anläggning 20

RA Anläggning 20 ger råd och anvisningar till dig som upprättar tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. Publikationen utkommer vart tredje år i både tryckt och digital upplaga. Parallellt med RA Anläggning 20 har även AMA Anläggning 20 och MER Anläggning 20...

Läs mer
E-bok

3 990 kr

E-bok

E-BOK RA Anläggning 07

RA Anläggning 07 anvisar vad som behöver anges i en teknisk beskrivning, som ansluter till AMA Anläggning 07, för att denna ska bli kalkylerbar. RA har uppdaterats med flera nya koder och rubriker, inte minst för brokonstruktioner och byggande av järnväg.

Läs mer
E-bok

3 990 kr

E-bok

E-BOK RA Anläggning 10

RA Anläggning 10 anvisar vad som behöver anges i en teknisk beskrivning, som ansluter till AMA Anläggning 10, för att det aktuella förfrågningsunderlaget ska bli kalkylerbart. Komplettera RA Anläggning 10 med AMA Anläggning 10

Läs mer
E-bok

3 990 kr

E-bok

E-BOK RA Anläggning 17

RA Anläggning 17 ger råd och anvisningar till dig som upprättar tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. Publikationen utkommer vart tredje år i både tryckt och digital upplaga. Parallellt med RA Anläggning 17 har även AMA Anläggning 17 och MER Anläggning 17...

Läs mer
E-bok

3 990 kr

RA Anläggning 17

RA Anläggning 17 innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten . RA Anläggning utges i ny version vart tredje år. RA Anläggning 17 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA Anläggning 17 och MER ...

Läs mer
Bok

3 990 kr

RA Anläggning 20

RA Anläggning 20 innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. RA Anläggning utges i ny version vart tredje år. RA Anläggning 20 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA Anläggning 20 och MER A...

Läs mer
Bok

3 990 kr