RA Anläggning 20

bok

3 490 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
2 790 kr

RA Anläggning 20 innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. RA Anläggning utges i ny version vart tredje år. RA Anläggning 20 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA Anläggning 20 och MER Anläggning 20.

Några viktiga nyheter i RA Anläggning 20:

  • byggnadsverks- och byggdelskoder utgår
  • nya koder och texter för muddringsarbeten
  • infört metod för att bestämma om massor ska klassas som flytbenägna och även möjlighet att kravställa särskilda behandlingsåtgärder
  • Y-kapitlet helt omstrukturerat
  • råd avseende utjämningsmagasin och markvärmesystem

Till RA Anläggning 20 (Råd och Anvisningar) hör även referensverket AMA Anläggning 20 och MER Anläggning 20 (Mät- och Ersättningsregler). Förändringar som sker mellan AMA Anläggning 20 och nästa utgåva redovisas i AMA-nytt Anläggning.