MER Anläggning 20

MER Anläggning 20

Bok

3 990 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
3 990 kr

MER Anläggning 20 innehåller Mät- och Ersättningsregler för dig som bland annat upprättar mängdförteckningar för anläggningsarbeten. MER Anläggning utges i ny version vart tredje år. MER Anläggning 20 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA Anläggning 20 och RA Anläggning 20.

Några viktiga nyheter i MER Anläggning 20:

  • byggnadsverkskoderna utgår ur Anläggning 20
  • tilläggen för förorenade massor utgår för schakt och urgrävningskoder
  • ändrat så att förankrade räckesavslutningar med stor utvinkling ska mätas i längd med tillägg för antal förankringar
  • regleringsmodellen för att hantera avvikelser mellan verklig och angiven beläggningstjocklek vid rivning av bitumenbunden beläggning utgår
  • infört särskild ersättning för maskinetablering för koden CBB.45 vid jordschakt för järnväg i befintligt spår

Till MER Anläggning 20 hör även referensverket AMA Anläggning 20 och RA Anläggning 20 (Råd och Anvisningar). Förändringar som sker mellan AMA Anläggning 20 och nästa utgåva redovisas i AMA-nytt Anläggning.