MER Anläggning 17

MER Anläggning 17

Bok

3 990 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
3 990 kr

MER Anläggning 17 innehåller Mät- och Ersättningsregler för dig som bland annat upprättar mängdförteckningar för anläggningsarbeten. MER Anläggning utges i ny version vart tredje år. MER Anläggning 17 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA och RA Anläggning 17.

Några av nyheterna i MER Anläggning 17:

  • tabellen Skrivsätt i mängdförteckning har förtydligats, dessutom har den ändrats med avseende på att det inte längre går att ha BJ, YC och YU som allmänna kostnader
  • exempelmallen i MER har utökats och uppdaterats
  • stycket angående Principer för mätning har förtydligats med figurer för att skilja på beställt och ej beställt, ändrat utförande
  • regeln om ”överraskningsberg” har utgått
  • hantering av block har ändrats där indelning numer görs i jordfasta respektive icke jordfasta sido- och bottenblock.

Totalt har det gjorts cirka 350 ändringar i BSAB-koderna.

Till MER Anläggning 17 hör även AMA Anläggning 17 och RA Anläggning 17 (Råd och Anvisningar). Förändringar som sker mellan AMA Anläggning 17 och nästa utgåva redovisas i AMA-nytt Anläggning.