AMA Anläggning 17

bok

3 690 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
3 690 kr

AMA Anläggning är referensverket som används vid upprättande av tekniska beskrivningar och utförande av anläggningsarbeten. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA Anläggning 17 har uppdaterats parallellt med arbetet med RA Anläggning 17 och MER Anläggning 17.

I AMA Anläggning 17 finns nu omfattande förändringar för att anpassa till vad som är relevant för branschen att ställa krav på i dag.

Några viktiga nyheter i AMA Anläggning 17:

  • området förorenad jord har fått en omfattande översyn med nya begreppsbenämningar och uppdaterade texter
  • hela avsnittet om träbroar har setts över och fått nya koder och kravtexter för bland annat plåtbeklädnad, ett flertal nya figurer har tillkommit
  • det har införts nya koder för förankringar av konstruktioner som exempelvis spont
  • avsnittet fyllning mot bro har omarbetats och kompletterats med nya figurer
  • i bergavsnittet har det införts en tabell för laddningskoncentration kopplad till teoretisk skadezon.

Totalt har det gjorts cirka 350 ändringar i BSAB-koderna.

Till referensverket hör även RA Anläggning 17 (Råd och Anvisningar) och MER Anläggning 17 (Mät- och Ersättningsregler). Förändringar som sker mellan AMA Anläggning 17 och nästa utgåva redovisas i AMA-nytt Anläggning.