E-BOK AMA Anläggning 17 E-bok

E-bok

2 790 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
3 490 kr

Upprättandet av tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten samt utförandet av dessa arbeten regleras i referensverket AMA anläggning, som utkommer med ny utgåva vart tredje år. Parallellt med AMA Anläggning 17 har också RA Anläggning 17 och MER Anläggning 17 uppdaterats. AMA Anläggning 17 finns både som e-bok och tryckt upplaga.

AMA Anläggning 17 innehåller genomgripande förändringar för att anpassa texterna till aktuella branschkrav.

AMA Anläggning 17 har uppdaterats med:
• nya begreppsbenämningar och uppdaterade texter för området förorenad jord
• nya koder, kravtexter och figurer för avsnittet om träbroar har tillkommit, bland annat avseende plåtbeklädnad
• nya koder för förankringar av konstruktioner, till exempel spont
• omarbetat avsnitt om fyllning mot bro samt komplettering med nya figurer
• en tabell har införts i avsnittet om berg för laddningskoncentration kopplad till teoretisk skadezon.

Totalt har cirka 350 ändringar tillfogats BSAB-koderna.

RA Anläggning 17 (Råd och Anvisningar) och MER Anläggning 17 (Mät- och Ersättningsregler) kompletterar referensverket. Mellan utgåvorna av AMA Anläggning redovisas förändringar i AMA-nytt Anläggning.