AMA Anläggning 20

bok

3 690 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
3 690 kr

AMA Anläggning är referensverket som används när man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA Anläggning 20 har uppdaterats parallellt med RA Anläggning 20 och MER Anläggning 20.

I AMA Anläggning 20 finns nu omfattande förändringar för att anpassa till vad som är relevant för branschen att ställa krav på i dag. I nya versionen finner man särskilda koder för muddring, något som tidigare saknats då schakt i vatten genom muddring istället beskrivits under vanliga schaktkoder.

Några viktiga nyheter i AMA Anläggning 20:
  • nya koder och texter för muddringsarbeten i både jord och berg
  • infört överbyggnadskoder för dränerande markbeläggningar
  • avsnitten med markbeläggningar och släntbeklädnader har genomgått stora förändringar med avseende på bland annat krav på material och utförande
  • nya koder linjeavvattning
  • allmän översyn av toleranskrav
  • justerade principritningar

Totalt har det gjorts cirka 700 ändringar i BSAB-koderna.

Till referensverket hör även RA Anläggning 20 (Råd och Anvisningar) och MER Anläggning 20 (Mät- och Ersättningsregler). Förändringar som sker mellan AMA Anläggning 20 och nästa utgåva redovisas i AMA-nytt Anläggning.