E-BOK AMA Anläggning 20 E-bok

E-bok

2 790 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
3 490 kr

Upprättandet och tolkningen av tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten regleras i referensverket AMA anläggning, som utkommer med ny utgåva vart tredje år. Parallellt med AMA Anläggning 20 har också RA Anläggning 20 och MER Anläggning 20 uppdaterats. AMA Anläggning 20 finns både som e-bok och tryckt upplaga.

Omfattande förändringar har tillfogats AMA Anläggning 20 för att möta branschens nya krav.
I denna utgåva har man tagit fram specifika koder för muddring, något som tidigare beskrivits under avsnittet om vanliga schaktkoder.

AMA Anläggning 20 har uppdaterats med:
• nya koder och texter för muddringsarbeten i såväl jord som berg
• dränerande markbeläggningar har fått överbyggnadskoder
• avsnitten med markbeläggningar och släntbeklädnader har utvecklats betydligt vad gäller krav på material och utförande
• linjeavvattning har fått nya koder
• toleranskraven har fått en allmän översyn
• principritningar har justerats

Totalt har cirka 700 ändringar tillfogats BSAB-koderna.

RA Anläggning 20 (Råd och Anvisningar) och MER Anläggning 20 (Mät- och Ersättningsregler) kompletterar referensverket. Mellan utgåvorna av AMA Anläggning redovisas förändringar i AMA-nytt Anläggning.