MER Anläggning 23

MER Anläggning 23

Bok

3 990 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
3 990 kr

MER Anläggning 23 innehåller Mät- och Ersättningsregler för dig som bland annat upprättar mängdförteckningar för anläggningsarbeten. MER Anläggning utges i ny version vart tredje år. MER Anläggning 23 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA Anläggning 23 och RA Anläggning 23.

Några viktiga nyheter i MER Anläggning 23:

  • Tillägg för antal block vid jordschakt avser block av viss storlek oavsett om de är yt-, jord- eller icke jordfasta sido- och bottenblock
  • Allt avlämnande av avfall och förorenade massor hanteras under CFC.3 och inte som tilläggsersättning under huvudkoden
  • Maskinetablering ersätts särskilt även för infodringsledningar enligt PBG och renovering av rörledningar enligt PGB.

Till MER Anläggning 23 hör även referensverket AMA Anläggning 23 och RA Anläggning 23 (Råd och Anvisningar). Förändringar som sker mellan AMA Anläggning 23 och nästa utgåva redovisas i AMA-nytt Anläggning.