RA Anläggning 23

RA Anläggning 23

Bok

3 990 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
E-BOK RA Anläggning 23 Titeln finns även tillgänglig som E-bok
3 990 kr

RA Anläggning 23 innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. RA Anläggning utges i ny version vart tredje år. RA Anläggning 23 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA Anläggning 23 och MER Anläggning 23.

Några viktiga nyheter i RA Anläggning 23:

  • Råd tillkommer för beskrivning av förekomst av och åtgärder mot invasiva främmande arter
  • Råd utvecklas för beskrivning av tillfälliga och permanenta skyddsanordningar
  • Möjlighet att föreskriva betong med mindre klimatavtryck tillkommer

Till RA Anläggning 23 (Råd och Anvisningar) hör även referensverket AMA Anläggning 23 och MER Anläggning 23 (Mät- och Ersättningsregler). Förändringar som sker mellan AMA Anläggning 23 och nästa utgåva redovisas i AMA-nytt Anläggning.