E-BOK MER Anläggning 13

E-BOK MER Anläggning 13 E-bok

E-bok

3 990 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator

"MER Anläggning 13" består av Mät- och Ersättningsregler för anläggningsarbeten och finns både som e-bok och tryckt publikation. Parallellt med "MER Anläggning 13" har också AMA och RA Anläggning 13 uppdaterats.

MER Anläggning 13 innehåller bland annat följande nyheter:
- AFC.61 är inte längre tillämpbar för ändringar av och tillägg till MER
- alla mängder är numera reglerbara
- vissa markarbeten ingår inte längre i ersättning för byggnadsverk
- täckregel för jordschaktsläntlutning har ändrats till 1:1
- ersättning för etablering av rörtryckning PBF och bergborrning har införts. Krav för bergborrning ställs numera under den nya koden CBF mot tidigare CBD.