E-BOK Motiv MER. Utg 3 E-bok

E-bok

2 910 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
2 910 kr

MOTIV MER ger användarna av MER en bättre insikt i reglernas uppbyggnad, tillämpning och samhörighet med Allmänna Bestämmelser, AB och administrativa föreskrifter, AF.

MOTIV MER anger samtidigt en bakgrund till och tolkning av dels de generella tillämpningsanvisningarna, dels de specifika mät- och ersättningsregler som finns formulerade för arbeten under olika koder och rubriker i anslutning till AMA Anläggning, AMA EL och AMA Hus. Målet är att minska utrymmet för olika tolkningar och därmed risken för tvister.

Observera att Motiv MER finns i tre olika utgåvor. Denna tredje utgåva är utökad och ger bakgrund och tolkning till innehållet i såväl MER Anläggning 20, MER Hus 21 och MER EL 19 som till alla tidigare utgåvor av dessa.

Utgåva 2 av Motiv MER utgår från de regler och tolkningar som låg till underlag för MER Anläggning 17 och MER Hus 18. Den är på så sätt aktuell vid tillämpning av MER Anläggning 17 och MER Hus 18.

Utgåva 1 av Motiv MER utgår från de regler och tolkningar som låg till underlag för MER Anläggning 13. Den är på så sätt aktuell vid tillämpning av MER Anläggning 13 och tidigare utgåvor.