Yxhultsbolagets Ytong

I Hällabrottet/Yxhult utanför Kumla ligger Yxhultbolagets gamla industrilokaler. Här gjorde lättbetongen världspremiär år 1929. Lättbetongen, eller Ytongblocken, blev en stor framgång och man etablerade nya fabriker både i Sverige och utomlands.

År 1955 byggde företaget sitt nya pampiga huvudkontor. Med en produkt som användes vid i princip alla byggen av svenska hem kunde nog ingen förutspå att det nya huvudkontoret skulle stå tomt och övergivet en dag. Förändrad efterfrågan, företagsstrukturer och inte minst problem med radon i produkterna tros ligga till grund för företagets konkurs 2004.

Idag har den södra flygeln på kontoret rivits, men kvar står den tomma marmorbeklädda huvuddelen. Yxhultsindustrin var av stor betydelse för det moderna samhällets arkitektur.

Huvudingång Yxhult. Bild: Tony Danninger
Bild: Tony Danninger
Bild: Tony Danninger
Bild: Tony Danninger
Norra byggnadens interiör med marmorgolv. Bild: Luisa Pontus
Marmorgolvet norra byggnaden, från ovanvåningen. Bild: Luisa Pontus
Styrelserummet. Bild: Luisa Pontus
Bild: Tony Danninger
Bild: Tony Danninger
Bild: Tony Danninger