Vad är AMA?

AMA, AMA‐nytt, RA, MER, Motiv MER och Motiv AMA AF…
många varumärken som väcker frågor och tankar första gången man ser dem. Nedan försöker vi hjälpa dig att reda ut vad AMA-systemet består av.

null

AMA systemet

Det som är gemensamt för alla dessa produkter och varumärken är att de alla ingår i AMA‐systemet och tillsammans utgör viktiga verktyg med fokus att styra kvalitet och kalkylerbarhet avseende professionell entreprenadverksamhet inom bygg‐ och anläggningssektorn. AMA skapar förutsättningar för en effektiv kommunikation genom stora delar av byggprocessen med syfte att minska riskerna för missförstånd.

AMA delarna

AMA‐serien består av fem delar: Fyra som är uppdelade efter specifika tekniska fackområden och en femte som omfattar administrativa föreskrifter. Serien är avsedd att tjäna som grund för framtagandet av handlingar som tekniska beskrivningar, mängdförteckningar samt administrativa föreskrifter.

AMA förenklar

AMA syftar till att genom en form av standardisering förenkla processen att kravställa det som ska byggas utifrån viktiga aspekter som kvalitet och kalkylerbarhet. Där ingår bland annat att formulera material‐ och utförandekrav för alla ingående delar vid upphandling av entreprenadverksamhet inom bygg‐ och anläggningssektorn. AMA är utvecklad i samarbete med branschen och innehållet har som viktigt syfte att vara allmänt accepterad av berörda parter.

AMA effektiviserar

Genom att åberopa relevanta delar av innehållet i AMA slipper den som upprättar dessa handlingar att själv föra in all text från grunden och kan istället fokusera på enbart de projektspecifika uppgifterna. I praktiken handlar det normalt om ett väldigt omfattande innehåll som görs gällande på detta sätt utan att direkt behöva skrivas in i den tekniska beskrivningen eller i de administrativa föreskrifterna. På det viset kommer både leverantörer och beställare överens om vilka krav och lösningar som blir gällande för den enskilda entreprenaden. Dels utifrån de delar som åberopats genom användandet av AMA men även för de projektspecifika uppgifterna. Detta skapar tydlighet och effektiviserar hela processen.

När gäller AMA?

AMA är ett referensdokument och kan inte hänvisas till generellt i ett projekt. Vilka delar av AMA som gäller bestäms av innehållet i den tekniska beskrivningen (och de administrativa föreskrifterna).

I princip räcker det med att i en teknisk beskrivning enbart ange kod och rubrik för att den AMA-texten, och text i överliggande koder ska gälla som föreskrift i projektet.

Det är fullt möjligt att helt ersätta, ändra eller lägga till egen text till en kod i AMA genom att tydligt ange det i beskrivningen. Observera då att företrädesregeln gäller.

Mät- och ersättningsreglerna, MER, gäller i sin helhet enligt tillhörande tillämpningsregler för den entreprenad för vilken de åberopats.

Innehåll från AMA-nytt gäller bara om det har skrivits in i sin helhet i den tekniska beskrivningen. Här räcker det alltså inte att hänvisa till kod och rubrik.

Online eller böcker

Sedan 1950-talet har AMA varit byggbranschens gemensamma språk för tekniska beskrivningar. AMA är ett stöd och en kvalitetssäkring genom hela byggprocessen, från det första förfrågningsunderlaget till den sista slutbesiktningen. Något som kan spara mycket pengar genom att risken för missförstånd och byggfel minskar.
Till AMA Online  | Till AMA i Bokhandeln

Vad ingår i AMA Online?

  • Alla tidigare AMA-generationer inom ditt valda område.
  • Möjlighet att favoritmarkera, göra egna anteckningar och skapa personliga urval.

  • Tjänsten AMA-nytt, där du hålls uppdaterad om viktiga förändringar.

  • Tillgång till RA (råd och anvisningar), där du under respektive kod och rubrik får stöd i ditt arbete med AMA.

  • Tillgång till MER (mät- och ersättningsregler), för dig som bland annat upprättar mängdförteckningar i projekt.

 

Varför online i stället för bok?

  • Du vet att informationen alltid är den senaste.

  • Du får allt AMA-relaterat innehåll samlat på ett ställe.

  • Du sparar tid genom att använda en sökfunktion i stället för att bläddra i böcker.

  • Kostnaden blir lägre än om du köper flera AMA-böcker (se priser i vår bokhandel).

  • Du slipper vara orolig för att dina AMA-böcker ska försvinna eller fördärvas – allt inom AMA har du alltid till hands online. 

AMAs digitala tjänster

AMA AF

AMA
RA

AMA-nytt

Motiv (Premium)
English (Premium)

AMA Anläggning

AMA
RA
MER
AMA-nytt

Motiv (Premium)

AMA Hus

AMA
RA
MER
AMA-nytt

Motiv (Premium)

AMA EL

AMA
RA
MER
AMA-nytt
Red. Noteringar
Motiv (Premium)

AMA VVS & Kyla

AMA
RA

AMA-nytt
Red. Noteringar

AMA Beskrivningsverktyg

Med AMA Beskrivningsverktyg kan du på ett enkelt sätt upprätta tekniska beskrivningar och/eller AF-delar för anläggnings-, byggnads- och installationsprojekt. Alla i ert team kan jobba i samma beskrivning genom hela processen. Verktyget är webbaserat och inga krångliga installationer krävs.

AMA Premium

Är ett tillägg till AMA Online avsett för dig som vill samarbeta med kollegor i företaget, i projekt, eller kanske i en arbetsgrupp.

OBS! AMA Premium kan ENDAST användas i kombination med andra AMA Onlinetjänster

Varför AMA Premium?

Tillgång till Motiv (AF, MER Anläggning, MER Hus, MER EL)

Sammanställning av vad som är förändrat i ett visst nummer av AMAnytt

Innehåll på engelska (AMA AF 12)

Dela mappar med andra

Diskutera innehåll i mappar med andra via kommentarer

Tekniska beskrivningar och AF-delar (från AMA Beskrivningsverktyg) i mobilen, läsplattan eller datorn med länkning till relaterade AMA- och MER-texter

AMA böcker

AMA Anläggning 20

AMA Anläggning är referensverket som används när man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. AMA Anläggning...

3 790,00 kr

AMA Hus 21

AMA Hus är det referensverk som används när man ska göra upphandlingsunderlag och tekniska beskrivningar för husbyggnadsarbeten och...

3 790,00 kr

AMA VVS & Kyla 19

AMA VVS & Kyla 19 är avsedd som underlag när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska...

3 790,00 kr

AMA EL 19

AMA EL 19 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten ska...

3 790,00 kr

AMA-guider

Bristande kommunikation i förvaltning av fastigheter och anläggningar kostar miljarder varje år. Används AMA - så blir det rätt från början!

undefined

Vad är AMA?

En guide för dig som är ny på AMA och vill lära dig mer.

undefined

Hur skapas en AMA?

Vem skriver AMA? Hur långt tid tar det? Läs mer om hur AMA blir till.

undefined

Hur läser jag en teknisk beskrivning?

En teknisk beskrivning är egentligen ganska lätt att läsa, även om den kan kännas komplex.

undefined

Hur skriver jag en teknisk beskrivning?

Du har fått uppdraget att skriva en teknisk beskrivning - hur börjar du?

undefined

Varför är AMA viktig?

Läs mer om varför AMA ger trygghet och skapar långsiktiga besparingar.

undefined

Tio vanliga missförstånd

AMA, RA och MER Anläggning

Tillämningen av AMA-systemet kan vara snårigt även för den bäste. Vi reder ut tio vanliga missförstånd.