AMA AF online AMA AF Online ger dig allt innehåll från boken AMA AF – plus mycket mer – på ett snabbare och enklare sätt. AMA AF är för dig som ska upprätta administrativa föreskrifter eller tolka innehållet i en AF-del som ansluter till AMA AF.

5 590 kr / årExkl. moms

Vid upprättande av administrativa föreskrifter (AF) för entreprenader tillämpas AMA AF, som är gemensam för alla tekniska fackområden.