Sökresultat på "ama"
  • Böcker
  • Tjänster
  • Artiklar
  • Sidor
Se fler böcker och erbjudanden i bokhandeln
E-bok

E-BOK AMA Hus 24

AMA Hus är det referensverk som används när man ska göra upphandlingsunderlag och tekniska beskrivningar för husbyggnadsarbeten och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras. AMA Hus utges i nya versioner vart tredje år. AMA Hus 24 är en revidering av AM...

Läs mer
E-bok

3 990 kr

Motiv AMA AF 21

Motiv AMA AF 21 är till hjälp för dig som ska upprätta Administrativa föreskrifter och för dig som ska tolka innehållet i en AF-del som ansluter till AMA AF 21. Motiv AMA AF 21 ger dig en djupare insikt i AMA AF 21 och bättre förståelse för hur man bör formulera t...

Läs mer
Bok

3 065 kr

AMA AF 21

Den nya boken AMA AF 21 (den tidigare utgåvan utkom 2012), innehåller nya ämnesområden som ”ligger i tiden”, till exempel för hantering av klimatfrågor. I nya AMA AF 21 har mer än 300 ändringar och kompletteringar genomförts i koder, rubriker och innehåll. AMA AF ...

Läs mer
Bok

3 990 kr

AMA Anläggning 23

AMA Anläggning är referensverket som används när man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA Anläggning 23 har uppdaterats parallellt med RA Anläggning 23 och MER Anläggning 23....

Läs mer
Bok

3 990 kr

E-bok

E-BOK AMA Anläggning 23

AMA Anläggning är referensverket som används när man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA Anläggning 23 har uppdaterats parallellt med RA Anläggning 23 och MER Anläggning 23....

Läs mer
E-bok

3 990 kr

Bästsäljare

AMA Hus 24

AMA Hus är det referensverk som används när man ska göra upphandlingsunderlag och tekniska beskrivningar för husbyggnadsarbeten och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras. AMA Hus utges i nya versioner vart tredje år. AMA Hus 24 är en revidering av AM...

Läs mer
Bok

3 990 kr

E-bok

E-BOK AMA AF 21

Den nya boken AMA AF 21 (den tidigare utgåvan utkom 2012), innehåller nya ämnesområden som ”ligger i tiden”, till exempel för hantering av klimatfrågor. I nya AMA AF 21 har mer än 300 ändringar och kompletteringar genomförts i koder, rubriker och innehåll. AMA AF ...

Läs mer
E-bok

3 990 kr

AMA VVS & Kyla 22

AMA VVS & Kyla 22 är avsedd som underlag när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och som referens när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA VVS & Kyla 22 är en revidering av AMA VVS & Kyl 19. I utgåvan AMA VVS & Kyla 22...

Läs mer
Bok

3 990 kr

E-bok

E-BOK AMA Hus 21

AMA Hus är det referensverk som används när man ska göra upphandlingsunderlag och tekniska beskrivningar för husbyggnadsarbeten och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras. AMA Hus utges i nya versioner vart tredje år. AMA Hus 21 är en revidering av AM...

Läs mer
E-bok

3 990 kr

AMA EL 22

AMA EL 22 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på objektet. AMA EL 22 är en revidering av AMA EL 19 som uppdaterats mot aktuella utgåvor av standard och lit...

Läs mer
Bok

3 990 kr