Viktigast för en bra byggprocess

Årets Bygge består av tre delar – en tävling, ett seminarium och en galakväll. Kärnan och hela syftet med konceptet Årets Bygge är att belysa vad som är viktigast för att skapa bästa möjliga byggprocess, från idé till färdig byggnad eller anläggning.

Utifrån fem kriterier bedömer en kunnig jury från branschen projekten. Bedömningskriterierna ligger också till grund för seminariet och blir inte bara bedömningar över det som har byggts utan en strävan för det som kommer att byggas.

5 kriterier bedöms

Juryn tittar på hur samarbetet mellan alla aktörer fungerat i projektet, genom hela processen.

1. Tid, kvalitet & budget

Följdes tidplanen och var projektet effektivt? Man tittar på ekonomin i projektet utifrån budget-uppföljning och styrning.

2. Teknik & innovation

Bedömning av den tekniska höjden och/eller om nya system eller modeller har använts?

3. Hållbarhet

Hur jobbade projektet med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet?

4. Säkerhet

Här bedömer juryn hur man jobbat med arbetsmiljö och säkerhet kring projekt/byggarbetsplatsen.

5. Samverkan

Hur väl har de olika parterna i projektet kunnat samverka med varandra?”

Årets bygge handlar om hur vi ska bygga

Ett projekt som uppfyller alla dess fem kriterier är ett väldigt bra bygge. Därför utgår seminarieprogrammet utifrån dem och ligger som underlag för diskussioner och fördjupningar med spännande och aktuella förläsare.

– Det yttersta syftet med Årets Bygge är att stimulera till ett bättre byggande i Sverige. Med de fem kriterierna i tävlingen vill vi lyfta fram och belysa vad som är avgörande får att skapa en riktigt bra byggprocess som leder till riktigt bra byggnader och anläggningar. Årets Bygge handlar alltså om HUR vi ska bygga på bästa sätt, säger Urban Månsson, VD på Svensk Byggtjänst, som tillsammans med Byggindustrin arrangerar Årets Bygge varje år.

20 nominerade, 1 vinnare

20 projekt nomineras veckovis hela hösten. Den slutgiltiga vinnaren presenteras på en stor galafest. I år presenteras 2018 års vinnare av Årets Bygge den 19 mars.

Så vem tycker du ska vinna?