Block by Block är ett internationellt projekt för att tillsammans med invånare och myndigheter skapa trygga och sociala miljöer där människor vill bo. Målet är att engagera främst ungdomar i stadsplaneringen och få dem att vara med i utvecklingen av sina städer genom att använda datorspel.

Genom datorspelet får ungdomarna vara med och utveckla sina kvarter.

Började i miljonprogrammen

2011 startade Svensk Byggtjänst ett projekt som heter Mina Kvarter. Projektet startade för att involvera ungdomar från de så kallade ”miljonprogrammen” att få vara med och tycka till om upprustningen av sina kvarter. I workshops tillsammans med stadsplanerare byggdes modeller av verkliga miljöer upp i datorspelet Minecraft. I spelet fick ungdomarna vara med och prova nya lösningar för staden. Projektet Mina Kvarter blev mycket lyckat och vidareutvecklades internationellt under namnet Block by Block.

Internationell förlängning

I Block by Block-projektet samarbetar speltillverkaren Mojang, UN Habitat (FN:s organ för städer), och Svensk Byggtjänst. Projektet ska hjälpa FN:s nätverk för hållbar samhällsutveckling i arbetet med att rusta upp 300 offentliga platser fram till 2016. Block by Block har samma upplägg som Mina Kvarter, ungdomar och lokala politiker bygger tillsammans med stadsplanerare upp stadslösningar i datorspelet Minecraft.

Akure och Lokoja i Nigeria

David Bergström är Minecraftexpert på Svensk Byggtjänst och fick åka till Akure och Lokoja i Nigeria för att arbeta med Block by Block- projektet. Inför resan var David skeptisk till att deltagarna skulle klara av att bygga modeller i spelet, främst med tanke på den korta tiden de hade på sig att lära sig spelmotorn, men alla deltagargrupper presenterade välutvecklade modeller. I Akure hade deltagarna bland annat byggt om vägar för att minska trafiken, med fokus på människor istället för på fordon. Deltagarnas förslag fick stöd hos de lokala politikerna som nu väntas ta beslut om framtiden.

Minecraft som pedagogiskt verktyg

Minecraft är ett slags ”digitalt lego” där man kan bygga modeller av byggnader och platser och sen enkelt möblera om eller lägga till bland byggnaderna. Miljontals människor världen över spelar datorspelet Minecraft och spelet används som ett pedagogiskt verktyg i skolor, så det är en naturlig plats att möta ungdomarna på.

Läs mer om projektet Block by Block här