Byggprojektet ”Göteborg City Gate” siktar på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet redan innan första spadtaget. Göteborgs Stad har nämligen ställt sociala krav redan i upphandlingsfasen.

Tre hållbarhetsperspektiv

Stadsdelen Gårda i centrala Göteborg ska få nya kontorslokaler. Projektet beräknas starta 2017. Målet är inte enbart att bygga arbetsplatser, det ska också bli ett område som tar hänsyn till miljö och människor. Byggherren Skanska vann upphandlingen med ett förslag som tar sikte på tre hållbarhetsperspektiv. Målsättningen är att skapa ett byggprojekt utöver det vanliga inom hållbarhet. Nu pågår arbetet med detaljplanen.

Göteborg City Gate siktar på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Foto: Henning Larsen Architects

Ekologiskt perspektiv

Det nya kontorshuset ska signalera ekologisk hållbarhet i arkitekturen. Gröna tak och väggar ska bidra till biologisk mångfald och ta hand om dagvattnet. All energiproduktion ska komma från förnyelsebar energi som solceller och vindkraft. Det finns även framtida planer på att involvera hyresgästerna genom ”gröna” hyreskontrakt som innefattar elbilpoolslösningar. Byggnaden ska dessutom nå den högsta eller näst högsta miljöcertifieringen enligt LEED.

Skyskrapan ska uppföras med hållbarhet i fokus. Foto: Henning Larsen Architects

Socialt perspektiv

Ur ett socialt perspektiv ska projektet även omfatta aktiviteter för barn och unga vuxna i utsatta områden i Göteborg. Huvudfokus är skola och utbildning. Genom att erbjuda PRAO-platser, studiebesök och sommarjobb tar man ett socialt ansvar. En plan för det sociala arbetet står med som ett krav i avtalet mellan Göteborgs Stad och Skanska.

Ekonomiskt perspektiv

Byggnaden planeras innehålla lokaler i olika storlekar. Målet är att kunna locka vitt skilda företag med olika ekonomiska förutsättningar.

Foto: Henning Larsen Architects

Kraven ökar

Kraven på att bygga långsiktigt och hållbart ökar med certifieringar, miljömål från EU och eventuella nya upphandlingsregler i LOU (lagen om offentlig upphandling). Genom att uppnå dessa krav kan vi säkerställa att framtidens byggprojekt blir så hållbara och långsiktiga som möjligt.