Projektet började med en nybyggnad av högstadieskolan Sjöängsskolan som ligger vackert belägen vid sjön Alsen i Askersund. Skolan som byggdes på 1960-talet var utdömd och kommunen insåg att det inte räckte med en renovering utan att man behövde bygga en helt ny skola. Men projektet växte.

Det som nu står klart och som nominerat till Årets Bygge, är ett 12 500 kvadratmeter stort Kunskaps- och kulturhus, som ett slags allaktivitetshus. Det inrymmer både ett bibliotek, ett konserthus med plats för 500 personer som också kan användas för föreläsningar, dans och teater. Här finns även till exempel kommunens nya storkök som förser kommunens samtliga boenden och skolor med färdiglagad mat.

Synergieffekter viktiga

Arkitekten Lars Ylander beskriver projektet som spännande och utmanande. Ett nyckelord i projekt har varit synergieffekter. Hur kan man länka samman en högstadieskola, som har ett behov av gränser och koll på vem som passerar in och ut ur lokalerna, med de öppna kommunala verksamheterna som bibliotek och föreläsningssalar? Och att sammanfoga dessa både delar till en naturlig helhet.

– Det ju en sak att göra detta rent byggnadstekniskt, att länka samman de olika delarna. Men sen är det ju verksamheterna som sådana. Hur kan man få de olika delarna att fungera och samarbeta. Vem får till exempel gå på vilka toaletter, sådana frågeställningar har dykt upp under resans gång, säger arkitekten Lars Ylander.

Olika karaktär och formspråk

–Vi bestämde oss för att låta de olika verksamheterna ha olika karaktär, både utvändigt och invändigt. Biblioteket har sitt formspråk och skolan sitt. Vi har tyckt att det ska få ta plats och synas utåt att den stora byggnaden består av flera delar. Alternativet hade varit att lägga in allt under ett och samma tak. Nu ser man att byggnaden har olika karaktär beroende på vilket håll man kommer ifrån. Något som han är särskilt nöjd med är det stora glaspartierna som täcker den sida av huset som vetter ner mot sjön.

Stommen till Sjöängen är gjord i trä och betong. Eftersom detta är Askersund har ask använts till bland annat träpanelerna.

Förorenad mark vid sjön

Den första förslaget som Lars Ylander tog fram tillsammans med projektledaren Jan Öholm som företrädde byggherren avslogs. Nere vid strandlinjen upptäcktes förorenade massor med miljögifter som arsenik och kreosot. Arkitekten fick nu ta fram ett nytt förslag där huset fick lov att placeras ett antal meter längre bort från strandkanten. En annan förändring man varit tvungen att göra är att kapa vissa av kostnaderna eftersom de var för stora för kommunen. Bland annat fick man stryka det tilltänkta källarplanet.

Många önskemål och förslag

Lars Ylander beskriver en arbetsprocess där det kommit mycket förslag och önskemål från kommunens företrädare och invånare. Det blir ett annat sätt att arbeta på än om man till exempel bygger ett bostadshus där man endast har en byggherrens önskemål att förhålla sig till. –Även om detta har varit en mer arbetskrävande process har det också varit intressant och givande.

Installationer och arkitektur

Vid en del av installationerna har dessa fått anpassas efter arkitektens önskemål. Till exempel när det gäller den vackra matsalen med stora fönster som vetter ut mot sjön, där har radiatorerna valts för att inte störa utsikten. Man har även valt golvvärme i matsalen och foajén för att slippa ha något av detta på väggarna.

Viktigt klargöra visionen tidigt

Kommunchef Madeleine Andersson beskriver projektet entusiastiskt men säger att det också har varit ett mycket stort projekt för en liten kommun. –Investeringen utgör själv i princip halva balansräkningen. Jag har aldrig tidigare varit med om ett så stort inversteringsprojekt tidigare. Hon tror att de många goda erfarenheter man gjort i detta projekt naturligt kommer att spilla över på kommande projekt i kommunen.

–Vi har lärt oss hur viktigt det är att klargöra visionen med bygget och ha en god förståelse för vad det är man vill bygga och hur man ska använda byggnaden. Vi hade till exempel tidigt en kick-off med många inblandade, det var en väldigt bra start.

Läs hela artikeln på Omvärldsbevakning