Förnybar energi

På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett helt år. Att använda solens energi är ett bra sätt för att mildra vår miljöpåverkan.

Svensk uppfinning

Glaspannorna är en svensk uppfinning som använder solljus för att värma upp hus, helt utan koldioxidutsläpp. Peter Kjaerboe är forskare i energiteknik vid KTH i Stockholm, som tillsammans med biologen Arne Moberg har varit med och tagit fram takpannorna.

Glaspannorna omvandlar solljus till energi.

Examensarbete på KTH

Idén att täcka hustaket med takpannor av glas och använda dem som solfångare kommer från uppfinningen ljusabsorbatorn. En idé Peter Kjaerboe började fila på redan under sitt examensarbete på KTH 1976-1977.

Fungerar som vanliga takpannor

Idag har uppfinningen vidareutvecklats och förfinats. Solenergilösningen kräver varken montering av solceller eller solpaneler. Glaspannorna fungerar som vanliga takpannor med den skillnaden att de släpper igenom solljus. Under glaspannorna monteras en teknisk väv eller vätskeburna moduler som tar vara på energin.

Familjebostäder i Tallkrogen med glaspannor.

Integrerade energisystem

Det går att integrera glaspannornas system med andra energisystem som fjärrvärme, bergvärme, luftvärmepump, eller ved och oljepanna. Enligt Peter Kjaerboe tar ett svensk villatak emot fem gånger mer solenergi än en normal årsförbrukning.

Transparent glas

Glaspannorna går att tillverka av vilket genomskinligt glas som helst, även returglas, men man har valt ett järnfattigt transparent glas för att glaset inte ska skifta i grönt, vilket kan hända med vanliga konventionella ofärgade glas. Ett tak med glaspannor kostar mellan 80 000- 100 000, vilket ska betala av sig på mellan 10-20 år i lägre energikostnader enligt beräkningar från tillverkaren.

Malmsjö skola satsar på solenergi.

Glasklart?

EU:s energimål säger att vi ska öka användningen av förnybar energi till 20 procent av all energikonsumtion fram till år 2020. Frågan är om det ska komma från sol, vind eller vatten?

Läs mer om Soltech här

Läs mer om EU:s energimål här