Det är försäkringsbolaget Gar-Bos tekniska råd som uppmärksammat att flera nybyggda hus har problem med lufttäthet. Antalet skador på nybyggda hus ökar, som en direkt följd av otäta hus.

Risk för skador och försämrad boendemiljö

Byggnader ska vara lufttäta enligt Gar-Bos tekniska råd. Ett hus som är otätt har ofta en försämrad boendemiljö, med högre energiförbrukning och ökad risk för fukt och mögel. Fuktskador uppstår när det blir kondensbildning inne i väggarna. Dagens energikrav tillsammans med krav för en god inomhusmiljö rimmar dåligt med den här typen av otäta hus.

Fuktskador uppstår när det blir kondensbildning inne i väggarna. Foto: Shutterstock

Ta del av rapporten i sin helhet och fördjupa dig här!

Varför blir husen otäta?

Orsakerna är många, några av de allvarligaste är bristande insikt om hur tätningen ska utformas och varför. Dålig samordning mellan projektörer och byggare, mellan olika yrkesgrupper gör att slutresultatet försämras. Det tekniska rådet konstaterar också att de förekommer slarv i utförande och att det finns en uppfattning om att läckor inte är ”så farliga” utan snarare leder till bättre inomhusluft.

Det var bättre förr!

Nja, det är att förenkla saken. Gamla byggnader är ofta förskonade från fuktskador, men det beror inte främst på hur vida husen var täta eller inte, utan att husen ventilerades genom att stora mängder luft sögs ut genom skorstenen. Husen värmdes med kakelugn, spis, eller värmepanna. Den varma murstocken skapade självdrag och utsug vilket gav ett kraftigt frånluftsflöde. Luften till förbränningen skapade ett stort undertryck inne. Detta gav både god luftväxling och undertryck vilket eliminerar risken för fuktskador på grund av konvektion.

Gamla byggnader som värmdes med kakelugn, spis, eller värmepanna är ofta förskonade från fuktskador. Foto: Shutterstock

Generella råd

– Minimera antalet skarvar (använd t ex extra bred plastfolie).

– Minimera antalet genomföringar genom att använda installationsskikt för att slippa många håltagningar i plastfolie i yttervägg och takbjälklag.

– Använd bra skarvutförande, lagningsutförande och utförande vid genomföringar.

Läs hela rapporten

Gar-Bos tekniska råd arbetar med kvalitetshöjande och skadeförebyggande frågor.

Ta del av rapporten i sin helhet och fördjupa dig här!