Snåret
Följ oss på Facebook

Snåret på iTunes

Prenumerera på Snåret så missar du aldrig ett avsnitt

› Prenumerera på iTunes

Arkivet

Letar du efter gamla avsnitt? Nu har vi samlat alla våra gamla avsnitt i ett arkiv på SoundCloud.

› Till arkivet

Hur påverkas stadsplaneringen av kraven på nollutsläpp?

 Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör i Göteborg samt de tidigare stadsbyggnadsdirektörerna i Stockholm respektive Malmö, Ingela Lindh och Christer Larsson

Samtidigt som våra tre största städer växer så de knakar ska målet om ett Fossilfritt Sverige nås. För byggbranschen betyder det netto nollutsläpp senast 2045. Hur det ska gå till berättar Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör i Göteborg samt de tidigare stadsbyggnadsdirektörerna i Stockholm respektive Malmö, Ingela Lindh och Christer Larsson.

-
Läs mer på Byggindustrin.se

Är livscykelanalys det nya svarta i byggbranschen?

Johan Nuder, koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB och Birgit Brunklaus, RISE Miljösystemanalys

En noggrann livscykelanalys, LCA, är avgörande för att skapa en helhetsbild av miljö- och klimatpåverkan hos byggnadsverk. Bland de stora byggföretagen har metoden blivit självklar. Är det dags för resten av byggbranschen att ta vid? I Snåret medverkar Johan Nuder, koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB och Birgit Brunklaus, RISE Miljösystemanalys.

-
Läs mer på Byggindustrin.se

Ny lag om klimatdeklaration. Har byggbranschen koll?

Sofia Heintz, Martin Erlandsson och Viktor Ginner

Troligen blir klimatdeklaration för nybyggnation verklighet från den första januari 2022. Är entreprenörerna redo för detta? Och hur påverkas upphandlingarna? Diskuterar gör Sofia Heintz, expert på Sveriges Allmännytta och Martin Erlandsson på IVL Svenska Miljöinstitutet. Programledare är Viktor Ginner.

-
Läs mer på Byggindustrin.se

BIM och jakten på ett gemensamt digitalt språk?

Susanne Nellemann Ek, Johan Stribeck, Jan-Olof Edgar och Viktor Ginner

I Snåret diskuteras lösningar för hur byggbranschen ska få gemensamma spelregler för digitalisering. Deltar gör Susanne Nellemann Ek, nybliven VD för BIM Alliance. Johan Stribeck, BIM- och VDC-ansvarig för Slussen-projektet, Jan-Olof Edgar, Mr BIM, AMA-chef på Svensk Byggtjänst: Svensk Byggtjänsts Viktor Ginner är programledare.

-
Läs mer på Byggindustrin.se

Kan funktionskrav hålla upphandlingskostnaderna i schack?

Jan-Olof Edgar och Viktor Ginner

Såväl beställare som utförare kan dra stora fördelar av en ökad andel funktionskrav i upphandlingarna. Till exempel kan det bli ett effektivt verktyg för att komma tillrätta med ansvarsfrågan i projekt där kostnaderna dragit iväg. I Jan-Olof Edgar från Svensk Byggtjänst, även kallad Mr BIM ger konkreta tips. Programledare är: Viktor Ginner

-

Hur får vi ett effektivt ledarskap inom samhällsbyggnation?

-
Läs mer på Byggindustrin.se

Friggebodar, Attefallare. Blir det Bo-lundare nästa gång?

-
Läs mer på Byggindustrin.se

Kan bättre upphandlingar skapa mer innovation och bättre kvalitet?

-
Läs mer på Byggindustrin.se

Hållbart samhälle? Dags att hitta nya lösningar menar den nya Riksarkitekten.

-
Läs mer på Byggindustrin.se

Har ”Metoo” fått genomslag i samhällsbyggarbranschen?

-
Läs mer på Byggindustrin.se
-
Läs mer på Byggindustrin.se

Är den traditionella översiktsplanen död?

-
Läs mer på Byggindustrin.se