Barns lek- & utemiljö

ONSDAG 6 december 2017

Centrala Stockholm

I takt med att många städer växer och förtätas blir det extra viktigt att skapa plats för barnen och deras utemiljö. Hur skapar du goda utemiljöer för barn och vilka olika aspekter är viktiga att ta hänsyn till? Under två dagar får du tips, inspiration och konkreta verktyg från experter och andra med samma utmaningar.

Läs vidare: Barns lek- & utemiljö