BBR-dag Malmö

FREDAG 16 mars 2018

Quality Hotel View

I vår slår Boverket fast de nära-nollenergikrav som kommer att prägla byggbranschens förutsättningar under lång tid framöver. På seminariet går vi igenom föreskrifterna i detalj och resonerar om hur de ska tolkas och tillämpas i praktiken. En nyhet är att vi förutom flerbostadshus och lokalbyggnader också tar upp småhus, som ju förväntas få de kraftigaste skärpningarna.

Läs vidare: BBR-dag Malmö