"Bostadsförsörjningens utmaningar på kort och lång sikt"

ONSDAG 11 maj 2016

Sänds på www.boverket.se

Boverket ordnar ett webbseminarium med rubriken ”Bostadsförsörjningens utmaningar på kort och lång sikt”. Under 1,5 timmar presenteras en överblick av bostadsmarknadsläget i landet. 

Elva talare kommer bland annat att prata om riktlinjer för bostadsförsörjningen och ge exempel på hur olika kommuner gör för att möta bostadsbehovet.
För att se sändningen och delta i chatten, gå in på www.boverket.se och klicka på länken under ”Relaterad information”.

.

Läs vidare: "Bostadsförsörjningens utmaningar på kort och lång sikt"