C/O City - skapar levande städer

FREDAG 17 november 2017

Sheraton Stockholm Hotel

Syftet med projektet C/O City är att lyfta fram värdet av naturen i staden, skapa planeringsunderlag och ta fram konkreta lösningar som underlättar för att arbeta med ekosystemtjänster i stadsplanering. 

Läs vidare: C/O City - skapar levande städer