Klimat- och Energikicken

TISDAG 27 november 2018

Folkets Hus i Stockholm, CCC

En mässa om energi- och effekteffektivisering, omställning till klimatsmarta hem, hur man blir fossilfri och inte minst – Allmännyttans Klimatinitiativ.

Läs vidare: Klimat- och Energikicken