Låt landet bygga staden

TORSDAG 26 januari 2017

Grand Hotel, Stockholm

I Europa är Stockholm den snabbast växande huvudstaden. Dagligen kämpar kommunerna i Stockholms län med att få fram bostäder i en takt som bättre svarar upp mot efterfrågan. Byggkranarna sträcker sig mot skyn. Nya bostäder ger tak över huvudet och välkomnas men själva byggandet orsakar störningar och påfrestningar på många sätt. 

Läs vidare: Låt landet bygga staden