Parkeringsdagarna 2016

ONSDAG 7 december 2016

Dagens parkering ska vara tillgänglig och tillräcklig, både i centrum och i nybyggnationer, för att kunna möta medborgarnas behov av bilen. Kraven ökar samtidigt på det hållbara resandet och det måste finnas attraktiva och fungerande alternativ till bilen. Hur ska du som arbetar med parkering planera för att minska biltrafiken samtidigt som du möter efterfrågan på en tillgänglig parkering?

Läs vidare: Parkeringsdagarna 2016