Renovering och Energieffektivisering av Kulturhistoriskt värdefulla byggnader

TORSDAG 10 november 2016

Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm

Den nya Europastandarden presenteras och de olika begreppen för att klassa byggnader förklaras: K-märkt, Q-märkt och q-märkt. Olika referensprojekt presenteras också.

Läs vidare: Renovering och Energieffektivisering av Kulturhistoriskt värdefulla byggnader