Svensk Energiutbildnings BBR-dag

TORSDAG 10 november 2016

Konferens Läppstiftet, Göteborg

Seminarium om byggreglernas tekniska egenskapkrav med  fokus på energi, VVS, fukt och dagsljus.

Läs vidare: Svensk Energiutbildnings BBR-dag