Svensk Energiutbildnings Energiberäkningsdag

ONSDAG 6 maj 2015

Stockholm

Svensk Energiutbildnings Energiberäkningsdag är en konferens med syfte att fungera som mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Intresset för energiberäkning har ökat explosionsartat de senaste åren. I första hand beror det såklart på allt strängare energikrav i BBR, men också på hur marknaden utvecklats. Idag beställs många hus med energikrav långt under gällande lagstiftning.

Denna utveckling är ändå bara i sin linda. Vi ser nu hur befintliga energiberäkningsprogram vidareutvecklas och nya tillkommer. Många energiexperter använder idag flera olika programvaror beroende på beräkningens syfte och natur.

På plats finns en mängd leverantörer av energiberäkningsprogram samt landets ledande experter inom området. Här har du som deltagare möjlighet att få olika programvaror demonstrerade för dig. I föredrag och diskussion vänder vi ut och in på alla de frågor och svårigheter som man ställs inför i det dagliga arbetet med energiberäkning.

Vi vänder oss till såväl erfarna energiberäknare som nybörjare. Det är också ett tillfälle för dig som till vardags beställer eller granskar energiberäkningar och vill öka dina kunskaper. Oavsett bakgrund har du chansen att knyta värdefulla kontakter för dig och din verksamhet.

Välkommen!