Hållbara hus i kalla klimat : Island

MÅNDAG 5 november 2018

I denna bok och föreläsning får arkitekten komma till tals och berätta sin historia, just den arkitekt som ansvarat för utformningen i projektet och som haft en vision och eftersträvat att uppnå särskilda hållbara arkitektoniska kvaliteter. Föreläsningen vänder sig till alla andra intresserade av hållbara hus.

Läs vidare: Hållbara hus i kalla klimat : Island