Hållbara hus i kalla klimat : Luleå

FREDAG 23 november 2018

Vetenskapens Hus

Lunchseminariet bygger på en helt nyskriven bok om hur hållbar arkitektur kan vara utformad i subarktiskt och arktiskt klimat. Ulf Nordwall som arbetar med projektutveckling på Peab Sverige AB visar 31 exempel på hållbart byggande i Finland, Sverige, Norge, Svalbard, Island, Grönland, Kanada och USA. Projekten presenteras ur sex hållbarhetsperspektiv - energi, material, återbruk, platsen, klimat och funktion.

Läs vidare: Hållbara hus i kalla klimat : Luleå