BIM Alliance – föreningen som lär dig affärsnyttan med BIM

Föreningen BIM Alliance Sweden verkar för största möjliga branschsamverkan för ökad nytta av BIM. Det gör man genom att sprida kunskap, skapa nätverk och delta i branschgemenamma projekt. Inom föreningen finns stor erfarenhet av hur man skapar affärsnytta med BIM (Building Information Modelling).

BIM Alliance Sweden startade 2014 genom en sammanslagning av de tre föreningarna OpenBIM, fi2 Förvaltningsinformation och buildingSMART. Det är en ideell förening som drivs med finansiering från medlemmarna, som aktivt engageras i nätverk, projekt, workshops och seminarier.

Visionen för verksamheten är att ”skapa det obrutna informationsflödet i samhällsbyggandets processer”.

Det är mot denna bakgrund BIM Alliance är djupt involverat i arbetet med BSAB 2.0 (läs artikeln här).

Som medlem i BIM Alliance kan aktörer inom samhällsbyggande:

  • dela erfarenheter och lära sig från goda tillämpningar
  • bidra till BIM Alliance arbete med att sprida information om BIM
  • ta del av BIM Alliance standarder och verktyg och få viss support
  • delta i konferenser och seminarier
  • aktivt arbeta med utveckling i projekt eller inom ramen för nätverksgrupperna
  • Med andra ord lära mer om hur BIM kan skapa affärsnytta för alla led i samhällbyggnadsprocessen.

Mer information om BIM Alliance finns via bimallianace.se

Effektiva litteraturtips