16 OKTOBER 2017

Vad hände – siste man låser och släcker?

All media gällande vår bransch har under lång tid handlat om att det i princip är för lite av allt. Vi behöver bygga mer, behöver mer personal, fler beslut snabbare etc.
Därmed uppstår ju en viss förvåning när man tar del av förra veckans rapportering i media.
Mer om det nedan samt också ett par rader om mångfald och en stark kvinna.

Under förra veckan förekom branschen flitigt i riksmedia. Och understundom kunde det kännas som att hela branschen kört i diket.
Priser på fastigheter ”ned med 30% vore inte konstigt”, bostadsrätter omvandlas till hyresrätter, stora projekt säljs eller skjuts upp, och flertalet rubriker som lät förstå att nu är byggandet över för denna gången.
Visst pekar rubriker och artiklar på ett problem och en justering av den mycket uppskruvade fastighetsmarknaden i framförallt Stockholms innerstad har länge legat i korten.

Men detta innebär ju inte att bristen på bostäder är borta och risken är att vi får en förenklad diskussion som går ut på att vi nu har förbyggt oss.
Vi har nämligen fortfarande en stor bostadsbrist och mycket behövs fortfarande byggas. Men vi måste bygga rätt bostäder, de som efterfrågas och de som det stora flertalet av hushållen har råd med.
Stora premiumbostäder, bostadsrätter eller hyresrätter, verkar vara en marknad som för tillfället är mättad. Men låt inte detta lägga nivån för diskussionen och besluten.
Utan låt oss fortsätta att bygga allt det som behövs och även fortsätta föra den nödvändiga och pågående diskussionen om byggbranschens effektivitet och kostnadsläge.
För där finns det mycket att göra.
Om detta handlar även nästa avsnitt av Snåret som kommer 18 oktober. Tänkvärd och underhållande lyssning utlovas.

I veckan som gick fick elektrikern Karoline Dahl ta emot årets Isabelle-stipendium för sitt mod och civilkurage att stå upp mot diskriminerande och sexistiska förhållande på sin arbetsplats. Hennes kurage har väckt stor uppmärksamhet och bidrar så klart till den pågående och eviga? debatten kring dessa frågor.
Grattis Karoline, keep up the good work!

I fredags avslutade vår ledningsgrupp veckan med att deltaga vid ett seminarium kring mångfald som Sveriges Byggindustrier Öst anordnade. Mycket givande med Karin Ahlström som kunnig, inspirerande och tänkvärd föreläsare. Tack för det!

Urban Månsson
Vd
Svensk Byggtjänst