ÄNTLIGEN MÅNDAG | 17 december 2018

Och äntligen jul!

Äntligen måndag och äntligen jul!

Nu närmar sig julen med snabba fjät och det börjar bli dags för eftertänksamma sammanfattningar av året som gått.
Så mycket eftertänksamhet kan kanske inte erbjudas men väl några tankar som ett försök att runda av 2018.

I min julkrönika för ett år sedan funderade jag kring Trump, Brexit, fallande bostadsbyggande, för mycket premiumbostäder samt #metoo.
Känns på sätt och vis som att en ”copy and paste” skulle funka…
Men samtidigt inte så klart, det händer mycket på ett år!

Trump består och om något skall sägas om Brexit i år är det väl att såväl invånare som politiker verkar än mer förvirrade än för ett år sedan. ”Vad är det vi har ställt till med” verkar vara den känsla som genomsyrar allt och alla vill ha någon annan att skylla på oavsett beslut.

Och om jag ändå är inne på det politiska området får vi väl konstatera att även Sverige bidragit till den politiska farsen under hösten. Aldrig har väl svensk politik fått sådan uppmärksamhet utomlands och aldrig har väl skadeglädjen varit så illa dold. ”You know, in Sweden we do it like this” är inte ett koncept som fäster längre när det visar sig att inte ens Sverige har svar på alla frågor…

Positivt får väl sägas vara det växande fokus som hela tiden finns på hållbarhet.
Inte minst efter förra veckans klimatmöte i Katowice har frågan än en gång lyfts in i alla TV-rum.
Man kan tycka att det går för långsamt, klimatförnekarna får för mycket utrymme mm.
Men oavsett detta måste det vara bra att frågan lyfts fram alltmer. Och det har vi verkligen sett under 2018.
I media, på arbetsplatser, i bolagsrapporter – överallt får hållbarhetsfrågan mer och mer karaktären av en hygienfaktor.
Mycket återstår men det känns som att det kommer att vara en huvudfråga under 2019.

Vad gäller bostadsbyggandet i landet kan väl bara konstateras att rätt har det inte blivit.
Behovet av fler bostäder ökar och byggandet minskar. Jag har sagt det förut – det kan ju inte vara resultatet av ett antal kloka beslut?
Nya spelregler på kort tid, kvarattlevapåkalkyler som ingen kan försvara (eller förstå), ett alltför ensidigt produktsortiment samt en början till inbromsning av konjunkturen – ingen bra mix.
Ett försök till sammanfattning av läget gick att läsa i SvD för en knapp månad sedan under rubriken ”Skyll inte på mig – det var inte jag”
Den bästa onelinern i ämnet tycker jag alltjämt att Lennart Weiss står för med ” Det är väldigt konstigt i min värld varför det är ett problem att ett par i 30-årsåldern, med 35 års arbetsliv framför sig, tar ett lån. De har hela livet på sig att amortera.”

#metoo lever vidare och bra är det. Under året har mycket jobb gjorts men även här finns det oändligt mycket mer att göra. I senaste avsnittet av poden Snåret kunde vi höra flera bra exempel men också många exempel på att mycket återstår. Och det på alla nivåer.
Emmelie Renlund, en av initiativtagarna till #sistaspikenikistan, slår i avsnittet fast att #metoo inte är en kampanj, det är en revolution.
Inom branschen ser vi på flera områden steg framåt men tyvärr ser vi också det motsatta.
Fler tjejer söker till BA-programmen på gymnasiet (bra!) men fortfarande är det en alltför stor del som hoppar av - de kommer aldrig ut i yrkeslivet. Varför?
Och för att klara framtidens byggande måste vi bredda vår rekryteringsbas, men hur?

Vad kommer då 2019 att föra med sig?
Alla år är spännande år och det kommer därmed så klart även 2019 att bli.
Allmänt verkar det som att konjunkturen mattas av. Uttryck som ”det stabiliserar sig, men på en hög nivå!” har vi hört alltför många gånger genom årens lopp och vi vet vad det betyder. Eller hur?

Vi får hoppas att vi för det första får en regering på plats och att därefter riksdagen kan enas om ett antal åtgärder inom området bostadspolitik. För det är nödvändigt.

Och låt oss också tro att bostadsmarknaden landar och vänder uppåt igen. Det är viktigt för såväl hela samhället som får branschen. Behoven finns.

Och låt oss även tro att vi själva kan påverka vår framtid.
”Det blir alltid som man tänkt sig” är ett bra mycket roligare förhållningssätt än det motsatta.

Från Svensk Byggtjänst sida vill jag avsluta med att tacka för ett väldigt roligt och bra år.
Aldrig har våra produkter och tjänster efterfrågats mer och det känns så klart såväl roligt som stimulerande.
Vi hoppas att vi även under 2019 skall kunna vara ett smörjmedel i den snåriga byggprocessen och som vi slagit fast i en kampanj under hösten: ”Kolla Byggtjänst!”
Har du frågor hjälper vi gärna till att finna svaren.

Jag hoppas att du skall få en skön och avkopplande ledighet.
Jul och Nyår är alltid lite speciella högtider och i år ligger dessutom dagarna så att många av oss kan njuta av lite extra ledighet. Skönt!

God Jul och Gott Nytt år!

Urban Månsson
Vd
AB Svensk Byggtjänst