29 JANUARI 2018

Nu är vi igång!

Årets första månad till ända (nästan) och minuterna med dagsljus har redan börjat bli fler, skönt.
Jag delar ju min tid mellan Stockholm och Halmstad och det verkar vara de enda platserna i landet som inte har snö och vinter. +2 och blåst verkar vara en tämligen stabil väderlek på båda platserna och det är ju inte så kul.
Låt oss hoppas på lite riktig vinter i februari!

Utöver vädret funderar vi nog alla på vad som kommer att prägla 2018. Att det är valår kan vi redan märka. Vid ett frukostseminarium i veckan som Sveriges Byggindustrier ordnade gällande ROT-avdrag och svartjobb var inbjudna politiker märkbart ointresserade av att svara konkret på ett antal mycket konkreta frågor. Istället blev det utläggningar om egen förträfflighet och andras tillkortakommande. Det pratades mycket men tyvärr sas det inte speciellt mycket. Att det skall vara så svårt att svara på en fråga!

På gott och ont (mest gott får vi hoppas) verkar bostads- och byggpolitik bli frågor som kommer att få plats i valdebatten. Hyresregleringar, amorteringar och bubblor, det byggs för mycket och det byggs för lite samtidigt – redan nu finns det så många frågor att det kommer att bli svårt att undvika i debatten.

Glädjande nog verkar också orden samarbete och samverkan vara ord som präglar branschen såhär i början av året.
Har den senast veckan ägnat mig en del åt betänkandet från Kommittén för modernare byggregler, del 1. Samverkan och gemensamma angreppssätt lyfts fram som en viktig fråga att lösa för att kunna just standardisera och därmed effektivisera vårt byggande. Hur det skall gå till är dock lite av 10 000-kronorsfrågan, skall bli spännande att följa och medverka i den fortsatta diskussionen.

I den gångna veckan hade vi på Byggtjänst Kick-off. En stor del av arbetet ägnades åt frågor kring mångfald och hållbarhet. Inte bara aktuella utan också nödvändiga frågor att jobba med. Engagemanget var stort och många bra tankar och förslag blev resultatet.
Skall bli stimulerande att ta detta vidare.

Med önskan om en bra vecka!

Urban Månsson
Vd
Svensk Byggtjänst