Erik Hellqvist om bra samhällsbyggande

lerin_kronika_2016

Jag är vd på Svensk Byggtjänst. Här tar jag upp aktuella exempel på bra samhällsbyggande och belyser hur vi kan lösa utmaningarna och problemen som branschen måste ta tag i. Och så blir det en del kommentarer kring färska branschnyheter. Ju mer ni som läser mina krönikor säger emot eller håller med – desto intressantare blir innehållet!

MÅNDAG 20 jun 2016

Gräv där du står

Författaren Sven Lindqvist gav 1978 ut en bok med den titeln: Gräv där du står. En så kallad grävrörelse utvecklades. Rörelsen vilade på idén att arbetarna själva skulle stå för kunskapsproduktionen, inte akademien eller museisektorn. Det var mycket sådant på 70-talet. Dock inte lika mycket i dag.

MÅNDAG 13 jun 2016

Utan Projektchefer stannar Byggsverige

Att vara platschef, som det hette på 70-talet, var en mycket viktig funktion. Utan platschef hände inget. Platschefen tog hand om ”gubbarna”, beställarna, leverantörerna och övriga som var berörda av bygget. Uppåt fanns det sedan en Arbetschef som hade ett antal Platschefer under sig. Men vi Platschefer tyckte att Arbetscheferna mest vara administrativa påslag.

TISDAG 7 jun 2016

Denna morgon för 220 år sedan vaknade Sverige till ett nytt landskap

Under fyra timmar natten mellan 6 och 7 juni 1796 i samband med vårfloden ökade vattenflödet så pass i Indalsälven att en hel ås eroderades bort, varvid Ragundasjön, en av Sveriges största sjöar vid den tiden, tappades på vatten och tömdes nästan helt. Ett nytt vattenfall – Hammarforsen – uppstod och en restsjö kom att bevaras uppströms denna med samma namn som den tidigare mycket större sjön. Indalsälven tog en ny sträckning. Därmed hade Döda fallet uppstått.

MÅNDAG 30 maj 2016

Bostadsfrågan – kanske vår viktigaste fråga

I förra veckan presenterade vår statsminister Stefan Löfven en regeringsombildning. Ny bostadsminister blir Peter Eriksson från Miljöpartiet. Ett namn som många applåderade – och några ifrågasatte. Som det brukar vara i en demokrati. 

MÅNDAG 23 maj 2016

Två par skor per person – gäller det i dag?

Knappast. Det är ett exempel på vilka förutsättningar som har gällt i byggreglerna. I vår familj stämmer det inte i alla fall. Byggreglerna behöver därför ses över och forskning initieras. Hävdar IKANO Bostad.

MÅNDAG 2 maj 2016

Placeringen är viktig för Nobel – och Sverige

I förra veckan beslutade fullmäktige i Stockholm att Nobel Center ska byggas på Blasieholmen. Ett beslut som föregåtts av livliga diskussioner. Det kommer därför säkert att överklagas. En del kallar det bråk. För och emot. Så är det. Alla tycker inte likadant. Ju mera bråk – desto bättre kåk är ett talesätt. Och så kanske det är.

MÅNDAG 18 apr 2016

Alla var där

BKK, Byggandets Kontraktskommitté, med mottot för en effektivare byggprocess, är en mycket viktig aktör i Byggsverige. De arbetar framförallt med att ta fram och utge bestämmelser och publikationer med anknytning till juridiken vid entreprenad- och konsultavtal. Standardavtalen för i princip alla byggen i Sverige. 

MÅNDAG 11 apr 2016

Behovet av att mötas

Att mötas är grundläggande för oss människor. Liksom att bemötas. Oavsett bakgrund.

MÅNDAG 4 apr 2016

Att mäta och utvärdera är en förutsättning för utveckling – och viktigt

Inom många områden och verksamheter, kanske de flesta, finns vedertagna begrepp och nyckeltal som man mäter en verksamhet på. Det är viktigt. Även i samhällsbyggnadsbranschen. Men jag hävdar att det kan förbättras. Att vi kan mäta, följa upp och framför allt belöna. I större utsträckning. 

TISDAG 29 mar 2016

ESS – infrastruktur i dubbel bemärkelse

Utanför Lund pågår byggnationen av ett av Europas mest intressanta anläggningsprojekt. European Spallation Source, ESS. Som alla stora infrastrukturprojekt är detta intressant ur många aspekter. Från byggarens perspektiv. Grundläggningsmetoder, tekniklösningar, produktionsmetoder, tidhållning, kvalitet, budget och säkerhet. För att nämna några av de traditionella intresseområdena.

MÅNDAG 14 mar 2016

Befuktning av konsertsalen

Det var en av de ovanliga tekniska utmaningarna med bygget av segraren i Årets Bygge – Malmö Live. För att konsertsalen alltid skulle hålla rätt luftfuktighet. Det är ett av kraven för att ha en akustik i världsklass. Det har varit och är kravet på konsertsalen i Malmö Live. 

MÅNDAG 15 feb 2016

Beställarkompetensen utvecklas hela tiden – med AMA

Jag hävdar bestämt att det är beställarkompetens som har störst påverka på slutresultatet i all verksamhet. Oavsett område. Det kan gälla upphandling av flyktingförläggningar, medicinsk utrustning eller inom det traditionella samhällsbyggandet.

MÅNDAG 8 feb 2016

Origami kan vara både invecklat och utvecklande – även för brobyggande

Konsten att vika papper, eller origami som det också heter, kommer ursprungligen från Kina. Men det är i Japan man utvecklat den här konsten. För det är en konst. Den äldst bevarade handboken i pappersvikning är ”De tusen origami-tranornas hemlighet” från 1797. Olika former av tranor är kanske den mest kända formen av origami.

MÅNDAG 1 feb 2016

Amir Sajadi - en social entreprenör

Hållbart byggande finns på agendan över hela Byggsverige vill jag påstå. Och de flesta kan definitionen av hållbarhet. Det ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart. Ekonomiskt och ekologiskt förstår de flesta vad det innebär. Social hållbarhet däremot. Då blir det lite mer komplicerat att förklara. Sociala entreprenörer är därför bra exempel på hur man kan beskriva hur man bygger ett samhälle socialt hållbart.

MÅNDAG 4 jan 2016

SOLVATTEN

När vi nu påbörjat ett nytt år finns det anledning att lyfta de svenska uppfinnare som gett varaktiga avtryck för ett bättre samhällsbyggande - i hela världen. Som inspirerande förebilder. Alla kanske inte åstadkommit lika mycket som Harry Nyquist. Salig i åminnelse. En av våra minst kända och mest betydelsefulla svenskar – i hela världen.

MÅNDAG 21 dec 2015

Byggemenskaper – nu även i Stockholm

Bostadsbrist är en realitet i Stockholm och på många andra platser. Det är också en realitet att bostadsbrist resulterar i ett antal negativa konsekvenser för hela samhället. Och näringslivet. Det är inte bra. Om man vill ha ett bra och utvecklande samhälle. 

MÅNDAG 14 dec 2015

Ledarskapet i skolan – kanske vårt viktigaste ledarskap

Folkhälsomyndigheten har kommit med en rapport där de bekräftar att många skolor har ett bristfälligt inomhusklimat. Var femte grund- eller gymnasieskola i landet är för dåligt städad. Det är många barn som ”håller sig” tills de kommer hem. För de tycker att toaletterna på skolan är stinkande och smutsiga inrättningar.

MÅNDAG 30 nov 2015

Effektivare byggande – JA!

Det är vi många som önskar. Sektorn och därmed även förutsättningarna är fragmentiserade. Det försvårar arbetet. Eller är en utmaning. 

MÅNDAG 26 okt 2015

Här borta har vi en deadline och däremellan sitter alla på sina kamrar

Det var ett mycket klokt inspel av en ung samhällsbyggare. 03:30 rapporten är resultatet av en undersökning som vi gjort bland de unga, 25 – 35 år, samhällsbyggarna. För att lyssna vad det är som oroar dem mest på jobbet när de vaknar under vargtimmen. 03:30 på morgonen.

MÅNDAG 19 okt 2015

Vargtimmen – då formas vår framtid

Vargtimmen är, som så mycket annat i vår värld enligt boken Sapiens, en myt. Men en suggestiv myt. Namnet skapades som en filmtitel av Ingmar Bergman i slutet på 60-talet. 

MÅNDAG 12 okt 2015

Ellinor, Linnea och Therese – tre kvinnor som gör skillnad

Ellinor och Linnea är i detta sammanhang namn två i stort sett identiska ”Systerhus” i Göteborg. Therese har efternamnet Kilenstam och var ansvarig för projektering och byggande av dessa systerhus. I företaget Tornstaden. Therese är ett aktat namn i Byggsverige.

FREDAG 2 okt 2015

Hoppas framtiden kommer snart

Jag har under den senaste tiden vid två tillfällen fått information, och själv sett att det finns flera sätt att bygga och dela upp ansvaret i delar av byggprocessen. När man jämför med hur man arbetar i andra länder.

FREDAG 10 jul 2015

TOR – kan ha flera innebörder

Det kan vara förkortningen för Tur och Retur. Det kan vara ett förnamn. Och det kan vara förkortningen för Tysta Offentliga Rum.

MÅNDAG 6 jul 2015

Det ser nu riktigt bra ut

Mångfald, dialog och fokus på helhet. Det är tre egenskaper som förekom flitigt på seminarier med anslutning till samhällsbyggandet i Almedalen.

MÅNDAG 22 jun 2015

Nya kanaler

Göta kanal var ett bra exempel på en ny kanal. Som revolutionerade samhället. Samhällsbyggnad på riktigt. Sveriges största byggnadsprojekt genom tiderna. 

MÅNDAG 8 jun 2015

Nollvisionen – den får vi aldrig släppa

Då tänker jag på dödsolyckor i byggbranschen. Målet ska vara noll dödsolyckor i hela arbetslivet. Men det som ligger mig närmast är vår egen bransch. Så klart.

MÅNDAG 11 maj 2015

Tänkte inte på det

Det är mycket att tänka på när man utvecklar samhällen – och städer. Ibland kan stadsutvecklingen nästan bli alltför bra. Som vid Hornsberg strand. 

MÅNDAG 4 maj 2015

Köp land – det tillverkas inte längre

Så skrev Mark Twain på 1800-talet. Det är kanske inte hans mest kända eftermäle. Men kanske det mest träffsäkra konstaterande av samhällsbyggandets förutsättningar. I dag och i framtiden. Vi har bara ett jordklot. Och därför ska vi nyttja det på bästa sätt. Vi samhällsbyggare.

MÅNDAG 27 apr 2015

Renare vatten – och nya skitjobb

Ibland förekommer det värderingar av olika jobb. Typ riktiga jobb och – ja vadå? De som fortfarande lever kvar i att det enbart är de tunga producerande jobben som är framtiden, de tycker ofta att det är de enda riktiga jobben. Att producera tjänster tycker jag är lika riktiga jobb. Oavsett om det sker i offentlig eller privat regi. Det viktiga är att de håller hög kvalitet.

MÅNDAG 20 apr 2015

Teknik utvecklar – och underlättar

Här i Stockholm förbättrades konditionen hos många av invånarna för någon månad sedan. Tror jag. Skälet till min tes är att SL stängde av många av rulltrapporna till T-banan under ett antal veckor efter en olycka. Och många fick gå i trappor som man aldrig gjort tidigare. Med förbättrad kondition som följd.

TISDAG 7 apr 2015

Lärande och involvering – det är bra

Vid Årets Bygge gala delades det ut ett antal priser där Årets Bygge självklart var den mest uppmärksammade. Ett av de andra priserna var Årets Leanbyggare. Som gick till Veidekke.

MÅNDAG 23 mar 2015

Exportera mera

Ett aktuellt exempel är flytten av Kiruna. Vi är ett litet och exportberoende land och exporten är nödvändig för vår välfärd. Detta kopplat till att bygg och anläggning är en av våra största branscher – som är i världsklass - så är det en intressant exportindustri.

MÅNDAG 16 mar 2015

Apple startar ett bygg- och förvaltningsbolag

Den rubriken skulle väcka uppmärksamhet. Stor uppmärksamhet. Många slutkonsumenter, åtminstone de med teknikintresse skulle jubla – och bara se möjligheter. Hur det skulle mottas i vår sektor är en intressant fråga. Det kanske skulle hicka till bland bygg- och förvaltningsföretagen. Och hos arkitekter, projektörer, installatörer, materialleverantörer, hantverkare av alla skrån. Runt om i världen. Tror jag.

MÅNDAG 9 mar 2015

Den nya ekonomin – började den i byggsektorn?

I dag skrivs det mycket om att den nya ekonomin är här. Man hyr tjänster i stället för att köpa saker. Det stämmer. Inom personbilsmarknaden. Och den förändringen är stor. Mycket stor.

MÅNDAG 23 feb 2015

USA är ofta först

Titta bara på Hollywood och filmerna som produceras där. De är ofta tidiga – och rätt ute, när det gäller ny teknik och nya lösningar.

MÅNDAG 16 feb 2015

Where have all the good times gone?

Det var bättre förr – skulle man grovt kunna översätta rubriken med. Personligen tycker jag inte det. Men det finns härliga exempel på att det kanske var enklare förr.

MÅNDAG 9 feb 2015

Med tanke på framtiden

Många personer och mycket agerande präglas av alltför kortsiktigt tänkande i dag. Tycker jag. Det finns dock områden där kortsiktighet inte fungerar.

MÅNDAG 2 feb 2015

Panamakanalen får konkurrens

Panamakanalen invigdes 1914. För hundra år sedan. Och i december 2014 påbörjades schaktarbeten för en konkurrerande kanal. Genom Nicaragua.

MÅNDAG 26 jan 2015

Människor behövs inte - eller?

Lite slarvigt skulle man kunna översätta Humans Need Not Apply, med den rubriken. Men så är det inte. Människor behövs, men kanske inte till det man tidigare gjort.

MÅNDAG 19 jan 2015

En svensk byggnad är role model i Dubai

Jag hade förmånen att besöka Dubai i början av året och fick då tillfälle att se flera av de berömda byggnadsverken. Det är, som guiden sa, att de skapar sin egen historia genom att ta efter de bästa förebilderna i världen.

MÅNDAG 12 jan 2015

Studenterna – vår framtid

Det är viktigt att utbilda sig. Det är alla partier eniga om. För att kunna utbilda sig behöver många flytta på sig. Och behöver då en bostad. Och de som inte flyttar utan redan bor på studieorten kanske också känner att de behöver stå på egna ben. I en egen bostad.

ONSDAG 7 jan 2015

Betong, stål eller trä? Ja!

Dessa tre byggmaterial förekommer över hela världen. Det finns kompositer och annat också. Men i Sverige är dessa tre material helt dominerande.

MÅNDAG 29 dec 2014

2015 – ett underhållande år

Inför årsskiften brukar många avlägga nyårslöften. Av olika slag. Det kan vara vikt, motion, rökning. Bland annat. Jag tycker att 2015 ska bli ett första år där underhåll, eller renoveringar, får högsta prioritet. Ett underhållande år.

MÅNDAG 8 dec 2014

Sverige - ett föregångsland inom avtalsjuridik

För några år sedan var jag mentor åt en nybliven civilingenjör som börjat sitt första arbete efter examen från KTH. Det är nyttigt att börja arbeta. Han hade börjat på Golder Associates.

MÅNDAG 24 nov 2014

Kunskapstörst – efter pappersböcker

På Svensk Byggtjänst är vi mitt uppe i de sista förberedelserna inför flytt till ett nytt kontor vid månadsskiftet. Ett aktivitetsbaserat flexikontor. Vid Odenplan.

MÅNDAG 17 nov 2014

Ekologiskt bosparande

Bosparande är per definition av långsiktig natur. Man sparar själv under en period till insats eller grundplåt till ett boende. Men bosparande står inte högst på agendan i Sverige. I dag.

MÅNDAG 20 okt 2014

Sola i Karlstad – ger tiofaldigad energi

Namnet Sola i Karlstad kommer egentligen från en kvinna som ägde en krog på 1700-talet. Hon hette Eva Lisa Holtz och hon var känd för sitt ”soliga” humör. Därav namnet.

MÅNDAG 13 okt 2014

Flytta städer – Kiruna kanske bara är början

I Kiruna är det strikt ekonomiska överväganden som ligger bakom beslutet att flytta staden. Och förhandlingar. Om staden inte flyttas kommer en mängd arbetstillfällen försvinna - på sikt. Med naturen förhandlar du inte – i alla fall inte så framgångsrikt.

MÅNDAG 22 sep 2014

2nd Chance

- När jag var 15 år väckte min tre år yngre bror mig tidigt på morgonen. Min styvmamma skriker inifrån sovrummet. Det är skrik jag aldrig kommer att glömma. Min pappa höll på att mörda min styvmamma. Med 60 – 70 knivhugg. ”Erkänn att du dödat henne, annars dödar jag både dig och din bror”, uppmanade pappan mig innan han flydde med brodern. 

MÅNDAG 8 sep 2014

Aktiv tysk arkitekt utvecklar passivhus – i Norrland

I senaste numret av Energi & miljö fanns en intressant artikel om Passion för passivhus. Och om hur viktigt det är med öppna gränser. Så att vi i lilla Sverige kan få ta del av erfarenheter och kunskaper från andra delar av världen.

MÅNDAG 4 aug 2014

Från Svältsnören till SkyCycle

På 1800-talet kom cykeln. Och den har fortsatt utvecklats sedan dess. I takt med att vi blir fler och fler är cykeln ett utmärkt fortskaffningsmedel. Framförallt i städerna. I många städer utvecklas infrastrukturen för att förenkla för cyklisterna. Köpenhamn är ett föredöme. Världens mest frekventa cykelhuvudstad.

MÅNDAG 7 jul 2014

Social upphandling, fungerar det? Ja!

I Almedalen vimlade det av olika debatter, seminarier och föreläsningar. Många av dem var relaterade till samhällsbyggnad. God sådan. Det är bra.

MÅNDAG 30 jun 2014

Kommunicera mera

Behovet av förbättrad kommunikation är akut. Även inom vår sektor. Det visar sig i en ny undersökning bland 240 företag inom byggsektorn med likartad struktur och geografisk spridning. Företagen omfattar byggherrar, entreprenörer, installatörer, konsulter och arkitekteter.

MÅNDAG 23 jun 2014

Det var bättre förr

Det är ointressant. Om man inte bara vill gnälla. Förstås. Man måste alltid utgå från det aktuella läget. Som det är just nu.

MÅNDAG 2 jun 2014

Vatten, vatten, vatten

Vatten är ett av de fyra elementen som man under medeltiden antog utgöra all materia. De övriga var jord, luft och eld. Man ska därför ha respekt för vatten.

MÅNDAG 5 maj 2014

60 miljarder – en stor marknad

Så stor är marknaden för ombyggnationer av bostäder i Sverige. Byggkonjunkturen heter en rapport som Sveriges Byggindustrier publicerar fyra gånger per år.

MÅNDAG 28 apr 2014

Skriva ett hus – till halva kostnaden

Skriva en roman eller novell kan många. Åtminstone vet de vad en roman eller novell är. De allra flesta vet också vad ett hus är. Men att det skulle gå att skriva ett hus. Det är det inte så många som känner till.

TISDAG 22 apr 2014

Bygga socialt hållbart – vad är det för direktörsfasoner?

Det finns direktörer i bygg- och fastighetsbranschen som har stor kunskap om sociala faktorer - och hur de kan använda kunskapen till socialt hållbart byggande. En av dem heter Patrik Derk. Han är Vd på Telge Hovsjö, ett kommunalt bostadsbolag i Södertälje.

MÅNDAG 7 apr 2014

Hej du!

Så började han samtalet, Jörgen Egnell. Vi sågs på Renoveringsdagen, påminde han mig.

MÅNDAG 31 mar 2014

Hela beloppet betalas när arbetet är utfört

Det är det första av tre betalningsalternativ när en affär ska göras mellan konsument och näringsidkare. De andra två är Betalning sker enligt betalningsplan samt Specificerad faktura.

MÅNDAG 24 mar 2014

Selfie från Haiti

Haiti? Vad har det med Svensk Byggtjänst och samhällsbyggnad att göra. En hel del faktiskt. David och Veronique framförallt.

MÅNDAG 17 mar 2014

En miljon sinnen

Det är den svenska översättningen av A Million Minds. Så heter en satsning som pågår i några av Stockholms miljonprogramsområden.