500 personer dör varje år – av dålig luft

Så står det i förordet till en skrift, Luften inne dödar, utgiven av Svensk Ventilation, VVS Tekniska föreningen och Astma- och Allergiförbundet.

luften_1260x630_kronika

 
500 personer – det är ungefär lika många som dör i trafiken varje år. Och betydligt fler än som dör av vargar.

Men uppmärksamheten haltar i media. Det finns många saker i vårt samhälle som får uppmärksamhet. Men inte dålig luft. Av någon anledning. Möjligen vinner man inget val på den frågan – eller säljer rubriker. Men man skulle rädda liv. Jag hörde aldrig någon kommunpolitiker som drev frågan om bättre luftkvalitet inomhus. Och jag hörde aldrig någon av alla våra undersökande journalister ställa frågor om denna situation.

Det är ingen nyhet att inomhusmiljön i våra skolor är dålig. Forskning visar att god luftomsättning och rätt temperatur höjer studieresultaten berättade Britta Permats, vd på Svensk Ventilation i Almedalen i somras. Svensk Ventilation presenterade då sin nya undersökning, som ger svart på vitt att kommunernas uppföljning av skolmiljön måste skärpas.

Skolan är Sveriges största arbetsplats där närmare 1,5 miljoner barn och vuxna vistas varje vardag. Dålig inomhusluft försvårar inlärning och orsakar astma och allergi. Dålig inneluft påverkar barn mer än vuxna, eftersom skolbarnen utför ett arbete som är helt nytt. Vuxna, som arbetar mer rutinmässigt kan hantera miljöeffekter på ett bättre sätt.

Det åligger kommunerna att granska hur fastighetsägarna lever upp till kraven på god inomhusmiljö. I Svensk Ventilations nya undersökning uppger endast 40 procent av kommunerna att obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har genomförts på samtliga skolor de senaste tre åren. Detta trots att det är lagstadgat att OVK måste genomföras inom den tidsramen. Undersökningen visar också att många kommuner saknar rutiner för att följa upp OVK-protokoll och anmärkningar. Det är också vanligt att påtalade brister kvarstår vid nästa kontroll.

Lagbrott brukar beivras. Men i detta fall verkar kommunerna leva i en egen värld. Och fastighetsägarna.

Möjligen är de nuvarande incitamenten för att rätta till problemen för svaga. Men lagen gäller.

Jämför man med trafiken så finns det lagar om hur fort man får köra. Och det kanske har hänt att man råkat bland ihop gas- och bromspedalen nån gång. Men det är då en kalkylerad risk. Upptäcker polisen eller en radar att man brutit mot lagen, då blir det böter. Helt befogat. Men detta gäller tydligen inte detta fall.

Märkligt. Men vi har de politiker vi valt. Det är demokrati.

Skolan är Sveriges största arbetsplats där dagligen hundratusentals elever, lärare och skolpersonal vistas varje dag. Det är självklart att den miljön måste vara bra för att både lärare och elever ska prestera goda resultat.

Bra inomhusmiljö – det är bra samhällsbyggnad.